E-commerce

E commerce (Electronic Commerce) neemt bij veel ondernemingen in veel sectoren een steeds prominentere plaats in.

In BtB, en zeker ook in BtC. 
Het wordt in veel huishoudens steeds gewoner om online de meest uiteenlopende producten te bestellen en te laten bezorgen.

Gemak en een goede prijspositionering zijn daarbij voor veel consumenten bepalende factoren.

Om de slag niet te missen is een gebruiksvriendelijke en goed vindbare webshop dan ook van groot belang.

Django Python/Oscar: gebruiksgemak, veiligheid en snelheid

Highbiza gebruikt het open source framework Django in combinatie met Python voor de ontwikkeling van webapplicaties en websites. Deze combinatie stelt ons in staat om voor onze klanten precies te kunnen maken wat ze nodig hebben.

Ontwikkeling in Django is efficiënt. Het is een framework dat samen met Python geen herhaling toestaat met het ‘don’t repeat yourself’-principe (DRY). Hierdoor blijft de code schoon, compact en overzichtelijk, en kunnen onderdelen beter worden hergebruikt

Gebruiksgemak staat bij Django Python centraal, voor zowel de programmeur als voor de eindgebruiker. Een duidelijke, geheel aanpasbare admin interface behoort tot de standaard. Gebruikers kunnen eenvoudig hun weg vinden in het backend en alle aanpassingen die men zelf aan de frontend wil doen, zijn mogelijk zonder expliciete kennis van Django Python.

Veiligheid is eveneens een belangrijke pijler onder Django Python. We doen er alles aan om u te vrijwaren van alle mogelijke ongeregeldheden op uw site, met desgewenst ook checks via penetratietesten. De server houden wij op url-niveau iedere twee minuten in de gaten. We pingen de url en meten de respons.

De data staat opgeslagen op een VPS in Schiphol. Deze wordt versleuteld en beheerd via SHA2 met dubbele authenticatie. Authenticatie en autorisatie is georganiseerd op basis van username en password, waarbij additionele maatregelen als dubbele authenticatie, of toegang achter een ht-access ook mogelijk is. Bij eventuele calamiteiten zoals bijvoorbeeld een datalek zullen we een tijdelijke pagina plaatsen met relevante NAWTE-gegevens, analyseren we wat er heeft plaatsgevonden en doen we indien nodig melding bij de Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens.

U heeft 24 uur per dag gedurende de gehele week 100% controle en transparantie over uw data. Traceability is volledig mogelijk omdat we dedicated hosten, waarmee we vanuit serverlogs alle verkeer achteraf kunnen nagaan. Ongeautoriseerde wijzigingen van systemen en/of configuratie worden voorkomen door firewall-instellingen die ervoor zorgen dat na drie foute aanmeldpogingen een ip-adres en/of een gebruiker wordt geblokkeerd, waarbij additionele maatregelen mogelijk zijn.

Auditing van de security vindt plaats minimaal een keer per twee maanden door geautomatiseerde en handmatige checks op server- en cms-niveau. Uiteraard zorgen we ervoor dat de bescherming van de privacy van gebruikers en van persoonlijke data gewaarborgd is, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Een goede webshop moet conversie opleveren. Een snelle webshop levert meer conversie op dan een trage. Google bekijkt de snelheid van websites op mobiel en desktop en bepaalt mede op basis van deze pagespeed de ranking. Een hogere pagespeed score betekent een betere gebruikservaring voor de webshopbezoeker en dat waardeert Google met een betere ranking. Zelfs de grote platformen worstelen met het verbeteren van hun pagespeed score.

Vindbaarheid, schaalbaarheid en kosten

Omdat het pagespeed score criterium steeds zwaarder weegt voor de ranking hebben we in onze codebase enkele aanpassingen gedaan waardoor de webshop die wij voor u bouwen in de randvoorwaarden van de templating zo snel mogelijk wordt. Om jouw pagespeedscore nog verder omhoog te brengen kunnen we je een pagespeedscore-optimalisatie aanbod doen waarbij we op projectniveau aan de slag gaan. We optimaliseren dan de webshopcontent en het inladen van scripts van derden, zoals chat, analytics e.d.

Maatwerk binnen standaard webshop-oplossingen is onmogelijk. Bij Highbiza hebben we veel features als standaardfunctionaliteit. Wilt u echter uitbreiden, dan kan dat bij ons wél. Uw webwinkel is namelijk een individuele webshop die slim gebruik maakt van gemeenschappelijke functionaliteit. Daarom kan er al zoveel tegen zeer scherpe tarieven. Maar heeft of krijgt u toch additionele wensen, dan is het relatief eenvoudig mogelijk u een maatwerkoplossing te bieden.

Oscar heeft een super-schaalbare, modulaire opbouw. Er wordt uitsluitend gebouwd wat nodig is, in tegenstelling tot standaardpakketten als Magento, die uit zichzelf vaak veel (overbodige) functionaliteiten bevatten. Met Oscar is de code compact en is er geen hinder van nutteloos aanwezig materiaal. Dit is binnen standaardpakketten vaak de grootste bottleneck en kostenaanjager in de doorontwikkeling. Via de bootstrap-methode kunnen eenvoudig alle gewenste functionaliteiten worden toegevoegd.

Op de featurespagina hebben we alle mogelijkheden en daarbij behorende kosten voor u overzichtelijk in beeld gebracht. Het standaard-abonnement is € 89 per maand met een minimale looptijd van 2 jaar. Hiervoor krijgt u een standaard-webshop. Omdat Highbiza het bouwproces van een webshop vergaand geautomatiseerd heeft kunnen we de korte termijn productiekosten zo laag houden. De ervaren Nederlandse programmeurs van Highbiza kunnen zo snel en goed elke oude webshop ombouwen of een geheel nieuwe webshop maken.

Ook kunnen we de security- en hostingkosten laag houden en deze opnemen in het basisabonnement. Dat kan omdat Oscar alleen de functionaliteit bevat die de webwinkel nodig heeft, zonder allerlei nutteloze extra's. En Oscar is door privacy en security by design in zichzelf al supersnel en veilig, wat overmatige hostingscapaciteit en de daarmee gepaard gaande hoge kosten onnodig maakt.

Demo aanvragen

Stap 1: Uw gegevens

Demo aanvragen

Stap 2: Betalen en verzenden

Demo aanvragen

Stap 3: Overig en wensen

Vorige