Features

Een webshop bestaat uit verschillende functionaliteiten of features. Deze features samen zorgen voor het uiterlijk van de webshop en voor het functioneren van de webshop. Bij Highbiza beschouwen we de webshop features als bouwblokken waarmee zowel het uiterlijk als de functionaliteit van de webshop kan worden opgebouwd. Hieronder hebben we deze bouwblokken beschreven.

In sommige gevallen in de indeling misschien wat kunstmatig, want een blok dat iets voor het uiterlijk doet heeft ook een functionaliteit.

Onze features of bouwblokken staan hieronder beschreven

Demosite Klanten