Handleiding Wagtail

Over deze handleiding

Dit is de handleiding over het werken met wagtail en roadrunner. In de handleiding zullen de belangrijkstse onderwerpen van Wagtail en roadrunner behandeld worden.

Over het CMS

Uw content management system (CMS) is Wagtail. Dit is een zeer gebruiksvriendelijk CMS waarmee het toevoegen van teksten, afbeeldingen en dergelijke u gemakkelijk gemaakt wordt. Het webshop gedeelte (producten, klanten, statistieken en dergelijke) wordt behandelt met Oscar, een content management system voor e-commerce. Highbiza heeft Wagtail en Oscar samengevoegd, zodat u uw webshop in Wagtail kunt beheren en niet hoeft te wisselen tussen twee verschillende omgevingen.

Inloggen

U krijgt toegang tot het CMS door naar de URL van uw website te gaan en hier /admin achter te typen (www.mijnsite.nl/admin). In een enkel geval is dit anders; u wordt hier dan van op de hoogte gebracht. U logt in met de gegevens die u heeft ontvangen.

De structuur van het CMS

Nadat u inlogt, bevindt u zich op de homepagina van het CMS. Hier ziet u hoeveel pagina’s uw website telt en hoeveel afbeeldingen en documenten eraan zijn toegevoegd. Daaronder ziet u eventuele pagina’s die op goedkeuring wachten en de laatste wijzigingen die zijn aangebracht, met de datum en status ernaast. ‘Status: Live’ betekent dat de wijziging zichtbaar is op de website.

Aan de linkerkant ziet u het logo van Wagtail (het vogeltje). Hier kunt u altijd op klikken om snel weer terug te gaan naar de homepagina van het CMS.

Daaronder ziet u een zoekveld. Als u een pagina niet kunt vinden, kunt u de titel ervan hier intypen. Wij raden u echter aan om naar pagina’s te navigeren met behulp van het menu-item Pagina’s.

Onder het zoekveld bevinden zich alle menu-items van het CMS. Deze zijn als volgt ingedeeld:

Inhoud van uw website

 • Website bekijken
 • Pagina’s
 • Nieuwsbrieven
 • Afbeeldingen
 • Documenten
 • Snippets

Webshop Gedeelte

 • Dashboard
 • Catalogus
 • Fulfillment
 • Klanten
 • Aanbiedingen
 • Inhoud
 • Rapporten

Overig

 • Instellingen
 • Gebruikersinstellingen.

2-1.jpg

 1. Het logo van Wagtail. Klik hierop om naar de homepage van het CMS terug te keren
 2. Het aantal pagina’s, afbeeldingen en documenten in uw website
 3. Hieronder staan de laatste wijzigingen die in uw website zijn aangebracht
 4. Het menu met inhoudspagina’s, afbeeldingen en documenten
 5. Het menu voor uw webshop, met producten, klanten etc.
 6. De CMS-instellingen en uw accountinstellingen.

Nieuwe Roadrunner pagina’s maken

Video

Navigeren in pagina's

Om een pagina van het nieuwe type “roadrunner pagemaker” toe te voegen klikt U links in het menu op “Pagina’s”. Hier vind U uw home pagina. Deze zal waarschijnlijk “home” heten. Klik op de tekst “home”. U ziet nu alle onderliggende pagina’s van de homepagina. Vanuit hier kunt U een nieuwe pagina toevoegen onder de home pagina door op “Voeg onderliggende pagina toe” te klikken. Ook kunt u hier navigeren naar andere pagina’s om daar onderliggende pagina’s onder toe te voegen.

pageexplorerexample.png

Pagina's aanmaken

Na het klikken op “Voeg onderliggende pagina toe” krijgt u een keuze voor het paginatype. Om gebruik te maken van de nieuwe roadrunner selecteert U “Roadrunner pagemaker page”.

Nu kunt U een titel aan uw pagina toevoegen.

In delen 1, 2 en 3 wordt uitgelegd hoe U met Roadrunner pagina’s kan bouwen.

Pagina eigenschappen en instellingen

Video

Introductie

Wanneer u een pagina wijzigt, ziet u bovenaan 3 tabbladen staan. Inhoud, eigenschappen, en instellingen. Onder “inhoud” staat de content die op uw pagina te zien is.

Eigenschappen

Onder “Eigenschappen” kunt u een aantal eigenschappen van uw pagina aanpassen. Wat u in deze velden invult, is niet te zien op de pagina zelf. Maar geeft zoekmachines en Wagtail info over de pagina. In dit deel zullen we kijken naar de 3 belangrijkste velden.

Slug

Bovenaan ziet u een veld genaamd “slug” dit bepaalt hoe de URL van uw pagina er uit ziet. De slug is alles wat getoond wordt achter de "/" in uw url. In het volgende voorbeeld is “contact” de slug van de pagina: "https://www.mijnwebsite.nl/contact/"

Titel tag

De twee volgende velden zijn uitsluitend voor zoekmachines en zullen nergens te zien zijn op uw pagina. Onder het veld slug staat “Titel tag”. Dit veld bepaalt hoe de pagina heet voor de browser en zoekmachine. Hij is ook bovenin te zien op het tabblad van de browser.

Meta beschrijving

Het derde veld heet “meta beschrijving”. U kunt met dit veld een uitgebreidere beschrijving meegeven aan een zoekmachine. Zo weet de zoekmachine wat het op de pagina kan verwachten.

pagepropertyexample.png

Instellingen

Onder het laatste tabblad “instellingen” kunt u een geplande datum en tijd instellen om uw pagina te publiceren. Dit kan handig zijn als u een blog heeft en een nieuwe pagina elke maandag om 5 uur wilt publiceren.

Als u pagina’s heeft die u niet voor iedereen zichtbaar wilt hebben, kunt u deze afschermen. Ook dit vind u onder instellingen door op “stel pagina-privacy in” te klikken en de gewenste optie te selecteren.

pagesettingsexample.png

Voorvertoning, pagina’s opslaan en publiceren

Video

Concepten en publicatie

Onderaan het scherm ziet u 2 knoppen: Bewaar concept en voorvertonen.

Als u op bewaar concept klikt, wordt uw pagina in Wagtail opgeslagen,
Let op: deze versie van de pagina zal niet op de site verschijnen omdat het nog een concept is.
Om de pagina op de live website te zetten, klikt u eerst op het pijltje naast “bewaar concept”. En dan op publiceren. Uw pagina kan nu op de website bekeken worden.

Voorvertoning en publicaties ongedaan maken

Als u op voorvertoning klikt wordt het laatst opgeslagen concept getoond.

Als u nog een keer op het pijltje drukt, kunt u de publicatie weer ongedaan maken of de pagina geheel verwijderen. Als u een pagina verwijdert, is deze permanent weg. Wij raden dus aan om dit zelden te doen. Als u de publicatie ongedaan maakt, kunt u deze nog aanpassen en later opnieuw publiceren.

savepublishexample.png

Pagina's bouwen met de Roadrunner Pagemaker

Video

Indeling van de pagemaker

De roadrunner pagemaker is een handige tool om gemakkelijk content pagina’s te kunnen bouwen.

Nadat u een roadrunner pagemaker page heeft gemaakt en deze een titel heeft gegeven kunt u beginnen met het bouwen van de pagina.

Roadrunner elementen zijn ingedeeld in 3 niveaus. Containers, kolommen en blokken. Blokken zitten in kolommen en kolommen zitten in containers. U moet dus eerst een container aanmaken, dan en kolom, en daarna een blok.

Containers

Er zijn 3 verschillende opties voor containers “Fixed width” heeft ruimte aan de zijkanten, “Full width” vult de hele breedte van het scherm en “Template”: een container waar gekozen kan worden uit vooraf gemaakte inhoud. Deze kunt u ook op andere Roadrunner pagina’s invoegen. dit is handig als u bijvoorbeeld dezelfde paragraaf meerdere keren wilt laten zien op verschillende pagina’s. Deze kunt u bewerken en maken onder snippets, en templates. Hier kunt u een template instellen door op “voeg template toe” te klikken en de gewenste content in te vullen. Deze content moet op de zelfde manier ingevuld worden als bij een normale pagina, dus lees eerst de rest van dit deel van de handleiding.

containerexample.png

Kolommen

Na het kiezen voor een fixed of full width krijgt u de optie om de breedte van de kolom in te stellen. U kunt hier de breedte voor zowel desktop als tablet en mobiel instellen. De breedte van de kolom bepaald hoe breed alle blokken in deze kolom worden. Per kolom kunt u een aantal blokjes selecteren, maximaal 12. Deze blokjes staan voor de breedte van de kolom, dus 12 blokjes is de volledige breedte van de container, 6 blokjes de helft etc.

columnexample.png

Blokken

Als u een kolombreedte heeft gekozen kunt u het blok kiezen wat u in wilt voegen, in dit deel zullen we naar een aantal van de belangrijkste blokken kijken. aan het eind behandelen we de styling van deze blokken.

blockexample.png

Verschillende blokken

Pagetitle

Het “pagetitle” blok heeft geen data nodig. Deze laat automatisch de titel van uw pagina zien als header. (h1)

Richtext

Het “richtext” blok bevat een simpele text editor voor paragrafen. U kunt hier links invoegen, tekst dikgedrukt of headers maken etc. Het is af te raden om hier video’s of afbeeldingen in te voegen. Aangezien dit niet goed is voor de snelheid van de pagina.

Image

Het “image” blok kunt u gebruiken om een afbeelding te laten zien. Tekst die u in het alt veld zet wordt laten zien als de afbeelding niet in kan laden. Het is belangrijk om "lazy" aan te vinken als de afbeelding niet direct in zicht is bij het laden van de pagina. Dit verbetert de snelheid van de pagina, zeker als u veel afbeeldingen heeft.

Nieuwsbrief

De blokken “nieuwsbrief” en “contactformulier” laten formulieren zien voor nieuwsbrief abonnementen en contact. U kunt beide blokken een titel geven, bij het abonnement blok kunt u ook nog een omschrijving toevoegen.

Divider

Het “divider” blok laat een lijn zien om onderscheid te maken tussen verschillende onderdelen van uw pagina.

Parallax

Het “parallax” blok laat een afbeelding zien met tekst er overheen. Dit kunt u gebruiken voor banners.

Video

Het “video” blok kan videos van een URL laten zien. zorg dat de lazy instelling aan staat voor betere paginasnelheid.

Product

Het “product” blok laat een link naar een van uw producten zien. hiervoor moet u uiteraard eerst een product hebben. om producten in een slider weer te geven kunt u “products” blok gebruiken.

Button

Het “button” blok geeft een knop weer die u kunt laten verwijzen naar een andere pagina. Of externe URL.

Accordion

Het “accordion” blok kunt u gebruiken om uitklapbare velden weer te geven. Dit is handig om langere stukken tekst compact te kunnen houden.

Styling

Als u styling aan uw elementen wilt toevoegen klikt u op het palette-icoontje linksboven van het element. Dit opent het styling menu voor het desbetreffende element.

Let op: sommige opties bestaan al voor bepaalde blokken, maar deze zijn niet te zien in het styling menu. U kunt deze standaardwaarden nog wel overschrijven. Sommige blokken zullen helemaal geen styling menu hebben.

Tekst uitlijning

Met de optie “uitlijning van tekst” lijnt tekst of onderliggende elementen uit aan de linker-, rechterkant of in het midden.

Achtergrondkleur

U kunt een achtergrondkleur toevoegen door een kleur te selecteren in “achtergrond kleur”. Dit kan handig zijn om verschillende groepen van elementen duidelijker weer te geven.

Kader

Om een kader om uw element heen te zetten kunt u “border” gebruiken. Dit is handig om groepen van elementen nog verder af te scheiden van anderen.

Marge en padding

Om ruimte tussen uw elementen in te voegen kunt u margin en padding instellen. het verschil tussen padding en margin is dat padding binnen het kader ruimte maakt en margin er buiten. U kunt hier instellen aan welke kanten u margin of padding wilt toevoegen.

Font kleur en font grootte

De "font kleur" en “font grootte” worden gebruikt om teksten kleur en grootte te geven.

CSS Bootstrap 5 Classes

Het laatste veld is CSS classes. Als u enige ervaring heeft met CSS en Bootstrap kunt u dit gebruiken om Bootstrap classes aan het element toe te voegen. Deze classes hebben meer mogelijkheden dan de rest van het styling menu.

Pagina’s verplaatsen en kopiëren

Video

Verplaatsen

Om een pagina te verplaatsen, gaat u naar de bovenliggende pagina en houdt u de muis over de te verplaatsen pagina. Er verschijnen een aantal knoppen, klik op de knop “meer” en dan op “verplaats”. U kunt nu een pagina selecteren waar u uw andere pagina onder wilt hebben. U kunt snel naar bovenliggende pagina’s navigeren door bovenin het scherm op het pagina-pad te klikken.

pageactionsexample.png

Kopiëren

Als u een pagina wilt maken die veel op een andere pagina lijkt, is het handig om die te kopiëren en aan te passen.

Om een pagina te kopiëren, gaat u weer naar de bovenliggende pagina en houdt u de muis over de te kopiëren pagina. Er verschijnen een aantal knoppen, klik op de knop “meer” en dan op “kopiëren”. U ziet nu een scherm met een aantal velden. Deze spreken voor zich. Onthoud wel dat het veld “nieuwe titel” de titel is in Wagtail. En dus niet de titel tag die bovenaan het tabblad wordt weergegeven.

Oude pagina versies terugzetten

Video

Geschiedenis menu

Om een oudere versie van een pagina terug te zetten, gaat u naar de bovenliggende pagina en houd u de muis over de betreffende pagina. Dan klikt u op “meer”, en “geschiedenis”. U ziet nu alle eerdere opgeslagen versies van de pagina. Selecteer een versie klik op “beoordeel deze versie”. U kunt nu het huidige concept vervangen met deze versie of zelfs direct publiceren.

historyexample.png

Afbeeldingen

Video

Afbeeldingen Toevoegen

Om een afbeelding toe te voegen navigeert u via de sidebar eerst naar “afbeeldingen”. Daarna klikt u bovenin het scherm op “voeg een afbeelding toe”. U kunt hier een bestand uploaden vanaf uw computer.

Afbeeldingen Wijzigen

Om een afbeelding te wijzigen kunt u in de galerij op een afbeelding klikken. U ziet nu een scherm met informatie over de afbeelding. Hier kunt u de titel aanpassen, een nieuw bestand uploaden om de afbeelding te vervangen of tags toevoegen aan de afbeelding. Een tag kan handig zijn om verschillende afbeeldingen te groeperen.

imageeditexample.png

Categorieën

Video

Wat zijn categorieën

In de ‘Catalogus’ van Wagtail/Oscar staan al uw producten. De catalogus is ingedeeld in producten, producttypen, categorieën en reeksen. Onderaan zijn er tabs voor de voorraad meldingen en opties.

Categorieën kunnen worden gebruikt om uw producten te groeperen en in te delen.

De productcategorieën zijn de categorieën die bezoekers van uw website zien. Hier kunnen op meerdere niveaus subcategorieën aan toegevoegd worden. Dus onder de categorie ‘Kleding’ kunnen subcategorieën gemaakt worden, maar daaronder ook weer subcategorieën. Zo kunnen klanten zeer precies navigeren naar datgene waarnaar ze op zoek zijn.

Zie hieronder een voorbeeld van een aantal categorieën en subcategorieën

categoryexample.png

Nieuwe categorieën aanmaken

Om een nieuwe categorie aan te maken, navigeert u naar catalogus, categorieën. Bovenin het scherm klikt u op “Nieuwe categorie aanmaken”. Nu kunt u de titel, omschrijving en een afbeelding van uw categorie invoeren. De omschrijving en afbeelding zijn niet verplicht.

U kunt de plek van uw categorie bepalen door het op een positie te zetten relatief van een andere categorie. Om dit te doen selecteert u de opties in “positie” en “ten opzichte van”. “ten opzichte van” bepaalt welke categorie u de positie van uw nieuwe categorie wilt baseren. Als u wilt dat de nieuwe categorie geen subcategorie wordt, selecteert u hier ”--hoofdniveau--”.

“positie” heeft 3 opties: “1e onderdeel”, “voor” en “na”. 1e onderdeel wordt gebruikt als de nieuwe categorie de eerste categorie is onder de geselecteerde categorie of subcategorie. Voor of na wordt gebruikt om een categorie voor of na een andere categorie op hetzelfde niveau te plaatsen. Zie de afbeelding voor een illustratie van dit systeem.

categhandleiding.png

Onder de tab “zoekmachine optimalisatie” staan dezelfde velden als bij de eigenschappen van een pagina. Dit komt doordat het product zijn eigen automatisch gegenereerde pagina krijgt. Zie deel 1 - pagina eigenschappen en instellingen voor meer informatie.

Producttypes

Video

Wat zijn producttypes

Producttypes hebben geen invloed op de indeling van de producten, maar kunnen gebruikt worden om attributen aan producten toe te voegen.

Een producttype aanmaken

U kunt een nieuw producttype aanmaken door naar catalogus, en producttypes te gaan. Dan klikt u op “nieuw product type aanmaken”. U kunt het nieuwe producttype een naam geven en aanvinken of producten van dit type bezorgd moeten worden of dat er voorraad bijgehouden moet worden.

Attributen

Aan de linkerkant staat het tabblad “productattributen”. Onder dit tabblad kunt u extra opties voor de producten aanmaken die niet standaard beschikbaar zijn. Stel dat u kleding verkoopt en bij producten een veld wilt waar u het materiaal invoert. Dan vult u hier de naam in (‘Materiaal’) en een code die u ervoor wilt gebruiken. ‘Type’ is de wijze waarop het veld ingevuld kan worden wanneer u een nieuw product van dit type aanmaakt. In een tekstveld kan alles ingevuld worden, in een getallenveld alleen cijfers, etc. Tenslotte geeft u aan of het verplicht is dit veld in te vullen en klikt u rechtsonder op bewaar.

Nu kunt u in uw product of variant het attribuut instellen naar de gewenste waarde.

Producten

Video

Producten aanmaken

Nadat u een producttype heeft toegevoegd kunt u producten aanmaken. U kunt dit doen door onder catalogus te klikken op “producten”. Nu ziet u alle producten die op dit moment aangemaakt zijn. Om een nieuw product aan te maken, moeten we eerst een producttype selecteren. Daarna klikken we op “nieuw product”. Nu kunnen we de titel en omschrijving invullen. De “unieke productcode” is de interne referentie naar het product. “is publiek” kan gebruikt worden om een product niet aan klanten te laten zien. Dit kunt u gebruiken voor limited-time producten.

Categorieën

Onder het tabje categorieën kunt u categorieën aan uw product toevoegen. Om meerdere categorieën toe te voegen voegt u eerst 1 categorie toe en klikt u op “opslaan en opnieuw bewerken”. Nu kunt u nog een categorie toevoegen.

Afbeeldingen

Onder afbeeldingen kunt u afbeeldingen toevoegen. Als u een afbeelding weg wilt halen kunt u “verwijderen” aanvinken en het product opslaan. U kunt tekst in het alt veld invullen om dit te laten zien als de afbeelding op de productpagina niet kan laden.

SEO / Zoekmachine optimalisatie

Onder zoekmachine optimalisatie staan velden om informatie over het product aan zoekmachines mee te geven. Meer info over deze velden is te vinden in deel 1 van de handleiding

Partners en Stockrecords

Video

Partners Toevoegen

Om uw producten een prijs en leverancier te geven moet u eerst een partner toevoegen. U kunt partners vinden onder fulfilment > partners. Bovenin klikt u op “Maak een nieuwe partner aan”. Vul de naam van de partner in en klik op “Bewaar”. Om meer info aan deze partner toe te voegen klikt u vanuit partneroverzicht op “Acties” van de partner die u wilt bewerken en dan op “beheer partner en gebruikers”. Nu kunt u gegevens van de partner invoeren en opslaan.

Prijzen / Stockrecords aan producten toevoegen

Na het toevoegen van een partner kunt u prijzen aan uw producten toevoegen. Navigeer naar het gewenste product en bewerk het. Ga naar het tabblad “Voorraad en prijzen”. Stel de partner in en zet de naam van het product in de “Partner referentie code”. “De drempel voor te lage stock” geeft aan wanneer u een melding wilt ontvangen als de voorraad onder een bepaald aantal valt.

Als u alles heeft ingevuld kunt u alles opslaan door op “Bewaar” te klikken. Als u nog een prijs toe wilt voegen kunt u op “Opslaan en opnieuw bewerken” klikken. Er verschijnen dan nieuwe velden om nog een prijs toe te voegen.

Varianten en Product Options

Video

Varianten

Om varianten van uw product toe te voegen moet u eerst de huidige prijs van uw product verwijderen. Ga naar het tabblad “Voorraad en prijzen” en verwijder de prijzen die u op dit moment ingesteld heeft. Ga daarna naar “Varianten” en klik op “Variant toevoegen”. U kunt nu de informatie over de variant van uw product invullen. Nadat u klaar bent met het maken van uw variant, kunt u op “Bewaar” klikken. Als u nog meer varianten wilt toevoegen kunt u op “Opslaan en nieuwe aanmaken” klikken.

Product Options

Als u verschillende opties voor een product door de klant wilt laten kiezen en dezelfde stockrecord daarvoor wilt behouden, kunt u gebruik maken van product options. Hieronder staat een voorbeeld van een product option bij een fotoprint waar het formaat en materiaal door de klant gekozen kan worden.

product option example.png

Optiegroepen

Om een product option als deze aan te maken heeft u eerst een optiegroep nodig. deze kan in de djangoadmin gemaakt worden. U kunt naar de django admin door /manage aan het eind van uw website URL te zetten (www.mijnsite.nl/manage).

djangoadminexample.png

Hier kunt u indien nodig inloggen met dezelfde gegevens als de wagtail admin. Ga naar ‘attribuut optiegroepen“. Dan klikt u op “attribuut optiegroep toevoegen”. Nu kunt u de opties invullen die u voor uw product wilt. Zie de afbeelding voor een voorbeeld van hoe deze ingevuld kunnen worden.

productoptiongroupexample.png

Een optie aanmaken

Na het maken van de optiegroep kunt u de werkelijke optie maken. Om een optie te maken navigeert u naar catalogus, en opties. Bovenin klikt u op “optie aanmaken”. De meeste velden spreken voor zich. Code is de interne referentie naar de optie. Bij type kunt u de soort optie selecteren, sommige types hebben geen optiegroep nodig. Zie de afbeelding voor een aantal voorbeelden met de opties zoals ze er op de productpagina uit zullen zien.

optiontypeexample.png

Opties aan prodcttypen toevoegen

Nu kunt u de optie aan uw producttype toevoegen. Dit kunt u doen door eerst het gewenste producttype te bewerken of een nieuwe aan te maken. Daarna voegt u de optie toe aan het producttype onder het opties veld. Klik op bewaar. Nu hebben alle producten van dit producttype deze optie.

productoptionexample.png

Reeksen

Video

Wat zijn reeksen?

Reeksen worden gebruikt wanneer u aanbiedingen of vouchers maakt. Stel, u heeft een kledingwinkel met zowel dames-, heren- en kinderkleding. Met de aanbieding: 10% korting op alle broeken. Om te voorkomen dat u de aanbieding drie keer aan moet maken voor iedere categorie broeken apart, maakt u een reeks. Daar voegt u alle categorieën met broeken aan toe.

Nieuwe reeksen aanmaken

Om een reeks te maken, gaat u naar catalogus, en reeks. Daarna klikt u op “nieuwe reeks aanmaken”. U kunt er voor kiezen om de reeks openbaar te maken. Op deze manier is de reeks zichtbaar voor klanten. Daarnaast kunt u ook alle producten selecteren voor de reeks. Onderin kunt u de categorieën selecteren die in uw reeks komen.

Documenten

Video

Over documenten

‘Documenten’ bevat meestal langere teksten die u niet direct volledig in beeld wilt hebben. Vaak hebben ze op de site een aanduiding als ‘Klik hier’. Het betreft teksten zoals bijvoorbeeld handleidingen, leveringsvoorwaarden of instructies. Vaak in de vorm van pdf’s.

Documenten beheren en uploaden

Onder ‘Documenten’ in het hoofdmenu ziet u alle documenten die naar de website geüpload zijn. Alle documenten kunnen overal op de website gebruikt worden, of ook helemaal niet. Bovenaan staat een zoekveld, wat handig is als u snel een bepaald document wilt terugvinden. Dan moet dit document wel een titel hebben. Om een document toe te voegen klikt u op documenten in de sidebar en daarna op “voeg een document toe”. Nu kunt u een document vanaf uw computer uploaden.

Nadat u een document heeft geüpload kunt u het document een titel en tags geven. U kunt het document bewerken door op de titel van het document te klikken, nodige aanpassingen te maken en daarna op “Bewaar”.

Bestellingen

Video

Bestellingen zoeken

Als u onder fulfilment naar bestellingen gaat, kunt u alle bestellingen die op uw webshop geplaatst zijn zien. U kunt in het veld “bestelnummer” zoeken op bestelnummer. U kunt ook op “uitgebreid zoeken” klikken om op meer criteria te zoeken.

Bestellingsoverzicht en acties

Onder de zoekfunctie vindt u een lijst met alle geplaatste bestellingen. Deze zijn op basis van status gemarkeerd met een kleur. U kunt per bestelling een aantal handige gegevens zien zoals de status van de bestelling en de datum waarop de bestelling geplaatst is. Onderaan het scherm kunt u de status van geselecteerde bestellingen veranderen om producten bijvoorbeeld als “completed” te markeren.

Bestelling detailpagina

Door op “bekijk” te klikken kunt u meer informatie van een bestelling zien zoals welke producten er besteld zijn of de verzendgegevens de klant heeft ingevoerd. Verder kunt u op deze pagina door de verschillende tabjes klikken om meer informatie te krijgen over bijvoorbeeld de verzending of de betaling van de bestelling.

Statistieken

Video

Statistieken zien en filteren

Onder fulfilment kunt u de pagina "Statistieken" vinden. Hier ziet u alle statistieken die met bestellingen te maken hebben. U kunt ze filteren door vanaf- en/of tot-data in te vullen. Onderaan de pagina staat een overzicht van de status van alle bestellingen. Als u hier op een status klikt, ziet u daarna alle bestellingen met die status. Zo kunt u bijvoorbeeld in één oogopslag zien hoeveel bestellingen nog niet betaald of verzonden zijn.

Klanten

Video

Klanten zoeken

In de sidebar staat een tabblad genaamd klanten. Hier kunt u navigeren naar klanten en voorraad meldingen. Onder klanten staat een menu waar u kunt zoeken naar alle klanten die geregistreerd staan bij uw webshop.

Om te zoeken naar klanten kunt u zoeken naar email en/of naam. Om de zoekfilter op te heffen en terug te gaan naar alle klanten, klikt u op “herstel”.

Aanbiedingen

Video

Onder het tabblad "Aanbiedingen"

U kunt in de sidebar klikken op het tabblad “Aanbiedingen”. U kunt nu navigeren naar aanbiedingen, vouchers en voucher sets.

Aanbiedingen maken

Om een aanbieding toe te voegen heeft u eerst een reeks nodig, bekijk de video over reeksen om te zien hoe u een reeks kunt aanmaken. Om een nieuwe aanbieding aan te maken navigeert u eerst naar aanbiedingen. Daarna klikt u op “nieuwe aanbieding aanmaken.”

Stap 1: Omschrijving en type

U ziet nu een pagina met 4 stappen. Bij stap 1 vult u de naam en omschrijving in. Onder stelt u in of de aanbieding voor de hele website is of alleen met een voucher code gebruikt kan worden. In dit voorbeeld maken we een website aanbieding.

aanbiedingexample.png

Stap 2: Reeks selectie en aanbiedingsdetails

Bij stap 2 selecteert u de reeks van producten waar u een aanbieding voor wilt instellen. Daarna kiest u het type aanbieding. Bijvoorbeeld een percentage korting, een vast bedrag wat van de prijs af gaat, etc. De waarde bepaalt hoeveel procent or euro korting de aanbieding moet aanhouden afhankelijk van het type. Bij sommige types hoeft dit veld niet ingevuld te worden. Het veld “max betrokken onderdelen” limiteert het aantal producten waar de aanbieding op mag gelden, dit is geen verplicht veld. De afbeelding hieronder laat een aanbieding zien die de reeks "fiction books" 50 procent korting geeft zonder limiet aan het aantal producten.

aanbiedingexample2.png

Stap 3: Voorwaarden

Bij stap 3 kunt u een voorwaarde instellen waar een winkelwagen aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor de aanbieding. Bijvoorbeeld minimaal 5 producten in de winkelwagen. Om geen voorwaarde in te stellen kunt u de minimale waarde van alle producten in de winkelwagen op 1 cent zetten. In het voorbeeld zijn er minimaal 2 producten uit de reeks fiction books nodig om 50% korting te krijgen.

aanbiedingexample3.png

Stap 4: Overige informatie

Bij stap 4 vult u overige informatie in over de aanbieding. Zoals de begin en einddatum. Deze stap spreekt voor zich.

Vouchers en vouchersets

Video

Wat zijn vouchers

Vouchers zijn codes die uw klanten bij het afrekenen kunnen invoeren om korting te krijgen. Onder aanbiedingen staat een tabblad genaamd vouchers. Hier kunt u alle vouchers zien en zoeken op naam, code, activiteit en of de voucher in een voucherset zit.

Vouchers aanmaken

Om een voucher aan te maken navigeert u naar vouchers. Daarna klikt u op “nieuwe voucher aanmaken”. Nu kunt u de informatie over de voucher invullen. De code is wat uw klanten moeten invoeren om deze voucher te verzilveren. Het onderste veld bepaalt welke aanbieding actief wordt na het verzilveren van de voucher. De rest van de velden spreken voor zich. Als u alle informatie heeft ingevoerd klikt u op “bewaar”. Het onderstaande voorbeeld is een black friday voucher die op 25 november per klant 1 keer verzilverd kan worden met de code "blackfriday123". De aanbieding is nog niet ingevuld.

voucherexample.png

Vouchersets

Een voucherset is een manier om meerdere vouchers in een keer aan te maken. Om een voucherset aan te maken navigeert u eerst naar vouchersets. Daarna klikt u op “nieuwe voucherset aanmaken”. Het scherm wat u nu ziet is bijna hetzelfde als die van enkele vouchers aanmaken. Het verschil is dat in plaats van dat u een code invoert, stelt u de lengte en het aantal codes in dat gegenereerd moet worden. Het voorbeeld maakt 100 vouchers die 1 keer door 1 klant kunnen worden verzilverd. Zo zijn er maximaal 100 mensen die korting van de vouchers kunnen krijgen.

vouchersetexample.png

Gebruikers en gebruikersgroepen

Video

Het gebruikersoverzicht

Het tabblad instellingen staat onderaan de sidebar. Onder instellingen staan een aantal opties. In dit deel zullen we kijken naar gebruikers en gebruikersgroepen.

Onder het tabje "gebruikers" kunt u alle geregistreerde gebruikers op uw website zien, sorteren, zoeken en beheren. Om een nieuwe gebruiker aan te maken klikt u op “voeg een gebruiker toe”. U kunt nu de informatie over de nieuwe gebruiker invullen.

Gebruikersgroepen

U kunt een gebruikersgroep maken om rollen en rechten aan uw gebruikers te geven. Om uw gebruikersgroepen te zien gaat u naar “groepen” onder instellingen. Om een groep toe te voegen klikt u op “voeg een groep toe”. Nu kunt u alle rechten instellen waarvan u wilt dat deze groep die heeft. Onderin kunt u machten toevoegen die voor een specifieke pagina, afbeelding, document of collectie geldt.

Verzendmethodes

Video

Django-admin

Om een verzendmethode toe te voegen, moet u eerst naar de django-admin. Dit kunt u doen door naar de URL van uw website te gaan en /manage aan het eind te zetten (www.mijnsite.nl/manage).

djangoadminexample.png

Log hier indien nodig in met dezelfde gegevens die u gebruikt om in te loggen in de Wagtail admin. Zoek hier in de lijst naar verzending, hieronder zitten 2 bruikbare manieren op verzend methodes toe te voegen; “Bestelling en productkosten” en “Gewicht gebaseerde verzendmethoden”.

shippingmethodexample.png

Bestelling en productkosten

De eerste optie wordt gebruikt voor standaard verzendmethodes, als je deze optie aanklikt kun je de huidige verzendmethode bewerken door er op te klikken of een nieuwe aanmaken door rechts bovenin op het plusje te drukken. Vervolgens kun je de naam en omschrijving invullen en de landen selecteren waar deze verzendmethode van toepassing is. Je kunt dan onderaan de pagina de prijs per bestelling of per product instellen en een “gratis verzending vanaf” prijs doorgeven.

Gewichts gebaseerde verzendmethoden

De tweede optie onder verzending is voor gewichts gebaseerde verzending, hierin kun je onder de landen gewichten doorgeven met verschillende kosten. het “standaard gewicht” is het gewicht dat aangehouden wordt voor de verzending als een product geen specifiek gewicht mee heeft gekregen. Daar onder kun je bovenlimieten met kosten instellen. Alles tot het ingevulde bovenlimiet maakt gebruik van de kosten die daar naast ingevuld worden. Het gewicht kan per product in worden gevuld door op het producttype een attribuut met de code “weight” aan te maken en dit vervolgens in te vullen per product.

Instellingen

Video

Site Settings

Onder instellingen staat het tabblad “Site settings”. Hier kunt u instellingen aanpassen die voor uw hele website gelden. In deze video gaan we over al deze instellingen.

Logo

Bij logo kunt u het logo van uw website uploaden, dit logo wordt op meerdere plekken op de site gebruikt zoals in het menu, de footer maar ook op mails en op facturen.

Contact details

De contact details zijn het telefoonnummer en het mailadres waar klanten contact mee op kunnen nemen. Deze worden ook op de factuur vertoond en soms in de footer van de website.

Algemene voorwaarden pagina

Onder “terms and conditions page” kunt u kiezen welke pagina de algemene voorwaarden bevat.

Levertijd

Onder “delivery time” kunt u instellen wat de geschatte levertijd is van gekochte producten op uw webshop.

SEO settings for the root category

Met “seo settings for the root category” kunt u zoekmachines vertellen wat de root categorie betekent. De root categorie is de categorie die al bestaat voordat u er een heeft aangemaakt

Social media

Onder social media kunt u accounts van uw sociale media linken.

Footer

Onder footer kunt u uw footer bouwen met blokken. Dit is een voorbeeld van een footer.

Mini footer

De mini footer is de footer die onder de gewone footer staat. Zo ziet deze er uit.

Invoice footer text

Invoice footer text is de tekst die onderaan de factuur gezet wordt.

Beoordelingen

Video

Beoordelingsoverzicht

Om beoordelingen te zien klikt u in de sidebar op “inhoud”, en “beoordelingen”. Hier staan alle beoordelingen die gebruikers op uw website hebben achtergelaten. U kunt zoeken naar trefwoorden, status, klantnamen en datums.

Demosite Klanten