Handleiding Wagtail

LET OP:

Dit is de handleiding voor een oudere versie van wagtail met bootstrap 4. Als uw project de nieuwere versie heeft, kunt u hier klikken voor de juiste handleiding.

Over het cms

Uw content management system (cms) is Wagtail. Dit is een zeer gebruiksvriendelijk cms waarmee het toevoegen van teksten, afbeeldingen en dergelijke u gemakkelijk gemaakt wordt. Het webshop gedeelte (producten, klanten, statistieken en dergelijke) wordt gemanaged met Oscar, een content management system voor e-commerce. Highbiza heeft Wagtail en Oscar samengevoegd, zodat u uw webshop in Wagtail kunt beheren en niet hoeft te wisselen tussen twee verschillende omgevingen.

Inloggen

U krijgt toegang tot het cms door naar de url van uw website te gaan en hier /admin achter te typen. In een enkel geval is dit anders; u wordt hier dan van op de hoogte gebracht. U logt in met de gegevens die u heeft ontvangen.

De structuur van het cms

Nadat u inlogt, bevindt u zich op de homepagina van het cms. Hier ziet u hoeveel pagina’s uw website telt en hoeveel afbeeldingen en documenten eraan zijn toegevoegd. Daaronder ziet u eventuele pagina’s die op goedkeuring wachten en de laatste wijzigingen die zijn aangebracht, met de datum en status ernaast. ‘Status: Live’ betekent dat de wijziging zichtbaar is op de website.

Aan de linkerkant ziet u het logo van Wagtail (het vogeltje). Hier kunt u altijd op klikken om snel weer terug te gaan naar de homepagina van het cms.

Daaronder ziet u een zoekveld. Als u een pagina niet kunt vinden, kunt u de titel ervan hier intypen. Wij raden u echter aan om naar pagina’s te navigeren met behulp van het menu-item Pagina’s.

Onder het zoekveld bevinden zich alle menu-items van het cms. Deze zijn als volgt ingedeeld:

Inhoud van uw website

 • Website bekijken
 • Pagina’s
 • Nieuwsbrieven
 • Afbeeldingen
 • Documenten
 • Snippets

Webshop Gedeelte

 • Dashboard
 • Catalogus
 • Fulfillment
 • Klanten
 • Aanbiedingen
 • Inhoud
 • Rapporten

Overig

 • Instellingen
 • Gebruikersinstellingen.

2-1.jpg

 1. Het logo van Wagtail. Klik hierop om naar de homepage van het cms terug te keren
 2. Het aantal pagina’s, afbeeldingen en documenten in uw website
 3. Hieronder staan de laatste wijzigingen die in uw website zijn aangebracht
 4. Het menu met inhoudspagina’s, afbeeldingen en documenten
 5. Het menu voor uw webshop, met producten, klanten etc.
 6. De cms-instellingen en uw accountinstellingen.

Pagina’s

Als u op ‘Pagina’s’ klikt, dan opent (onder ‘Home RR’) een uitklapmenu. Hierin ziet u alle pagina’s van uw website. In eerste instantie is dit meestal alleen de homepagina, want deze staat bovenaan. Als u op het pijltje rechts van de paginatitel klikt, ziet u de onderliggende pagina’s, ook wel subpagina’s genoemd. Deze pagina’s kunnen ook weer subpagina’s hebben. In dat geval staat rechts van de paginatitel een pijltje.

In theorie kunnen er oneindig veel subpagina’s onder elkaar toegevoegd worden, maar voor een overzichtelijke website is dat natuurlijk niet aan te raden.

Pagina’s toevoegen

Om een pagina toe te voegen, klikt u op ‘Pagina’s’ en vervolgens op de pagina waaronder u de nieuwe pagina wilt maken.

Klik op ‘Voeg onderliggende pagina toe’. U krijgt nu een keuzemenu met een aantal templates. Hier klikt u op het soort pagina dat u wil maken, bijvoorbeeld een gewone pagina, een contactpagina, een nieuwspagina of iets anders. Vervolgens komt u op die pagina terecht. Nu kunt u de inhoud van de pagina toevoegen.

De inhoud die u op een pagina toe kunt voegen, hangt af van het gekozen template. Op een nieuwspagina kunt u bijvoorbeeld de titel, tekst en eventueel een afbeelding toevoegen, op een formulier pagina voegt u formuliervelden toe. De meeste velden die u in kunt vullen, hebben gemeen dat u op klikt om iets toe te voegen en op om het te verwijderen. Wanneer er een sterretje staat achter de titel van het invoerveld, betekent dit dat het veld verplicht is om in te voeren.

Als u de inhoud van een reeds bestaande pagina wilt wijzigen of verwijderen, navigeert u via ‘Pagina’s’ in het menu naar de betreffende pagina en klikt u op ‘Wijzig’ (of het potlood-icoon in het menu). Nu kunt u de pagina-inhoud net zo toevoegen, wijzigen of verwijderen als bij een pagina die u net heeft aangemaakt.

Pagina’s toevoegen en bewerken in Road runner

Onder ‘Pagina’s’ in het hoofdmenu vindt u onder ‘Home’ een overzicht van de bestaande pagina’s. De derde kolom in dit overzicht heet ‘Type’, waarin u kunt zien hoe deze pagina’s gemaakt zijn. U kunt zelf nieuwe pagina’s aanmaken door op de ‘plus’ te drukken met daarachter de tekst ‘Voeg onderliggende pagina toe’. Dan kunt u kiezen voor bijvoorbeeld een ‘Content pagina‘ of een ‘Road runner bootstrap four page’. Dit laatste type geeft de meeste opmaak-mogelijkheden. In het navolgende wordt uitgelegd hoe u hier in Road runner een nieuwe pagina maakt en vult.

Om een nieuwe Road runner pagina te maken met content, klikt u eerst op ‘Road runner bootstrap four page’. Dan voegt u een ‘Titel’ in. Vervolgens klikt u op de rode plus knop in het midden van het scherm.

Dan opent zich onderstaand menu.

Hier kunt u kiezen of u de opmaak volgens een vast template (‘Template’) wilt, of naar eigen keuze een opmaak wilt met een bepaalde zelf te kiezen breedte (‘Boxed’) of over de volledige paginabreedte (‘Full’).

Een Boxed pagina heeft links en/of rechts nog extra ruimte en een Full pagina maakt gebruik van de volledige breedte van het scherm.

Nadat hierin een keuze is gemaakt, kan er een contentblok in de Boxed of Full pagina geplaatst worden. Deze content kan toegevoegd worden door te klikken op de plus voor de Boxed of Full.

Door hierop te drukken, krijgt u navolgend menu met de omschrijving ‘Vul het formulier in’.

Hier kan voor Boxed de keuze gemaakt worden hoeveel ruimte/breedte van de pagina het contentblok moet innemen. De 12 blokken representeren de volledige breedte van de pagina. Door het zesde blok te selecteren, zal de content de helft van de breedte van de pagina innemen. Door het negende blok drie kwart. En door het vierde een derde van de pagina.

Ook kunnen er voor verschillende formaten schermen, verschillende indelingen ingesteld worden. Bijvoorbeeld op desktop de helft van de totaal mogelijke breedte en op mobiel de volledige breedte. Als u geen keuze instelt voor verschillende schermformaten, dan wordt automatisch gekozen voor dezelfde indeling op alle formaten. Of de keuze voor het kleinste schermformaat als u twee formaten invoert en voor andere schermformaten geen keuze maakt. Als u op mobiel bijvoorbeeld voor de halve paginabreedte kiest en op tablet niets invoert, dan zal de pagina op tablet ook op de helft ingesteld staan.

Ook kan er een lege ruimte ingesteld worden, door met de rechtermuisknop op een van de blokken te klikken.

Hierna kan de content in het blok geplaatst worden. Klik hiervoor op het plus-teken boven het blok dat aangemaakt is.

Door hierop te klikken, verschijnt een ander menu.

Hier kan voor het soort content gekozen worden. Zodra er gekozen is, kan de content erin geplaatst worden en komt deze op de pagina te staan zodra de verandering is gepubliceerd.

Er is een reeks diversiteit aan keuze waarvan templateer gekozen kan worden. Een overzicht van alle bouwblokken inclusief visueel beeld is te vinden op het volgende adres: https://democontent.welkombij.highbiza.nl/bouwblokken/

Pagina-eigenschappen en -instellingen


Wanneer u een pagina wijzigt, ziet u bovenaan drie tabbladen staan. Het tabblad ‘Inhoud’ gaat over de inhoud van uw pagina: de tekst, afbeeldingen, etc. Dit is wat bezoekers van uw website zien.

Het tabblad ‘Eigenschappen’ gaat over zaken die bezoekers van uw website ook zien, maar die niet op de pagina zelf staan. Bijvoorbeeld de slug. Dit is het deel van de url dat over deze specifieke pagina gaat. Als voorbeeld nemen we onze eigen website. De url is https://uwkm.nl/. Daarachter volgt een gedeelte dat alleen geldt voor websites die in meerdere talen beschikbaar zijn. Voor ons is dat ‘nl’. De url is nu dus https://uwkm.nl/nl/. Daarachter komt de slug van een specifieke pagina. Op de pagina ‘Over ons’ is de slug ‘over-ons’. De volledige url is https://uwkm.nl/nl/over-ons/. Het laatste deel van de url is altijd de slug van de desbetreffende pagina.

Wanneer u op het tabblad ‘Inhoud’ een paginatitel invoert, wordt de slug automatisch aangemaakt. Als de titel uit meerdere woorden bestaat, krijgen deze in de slug een koppelteken. Er zijn situaties waarin het handig is om de slug aan te passen:

 • Als uw paginatitel speciale tekens bevat (bijvoorbeeld ë of í). Deze komen ook in de slug, maar worden door browsers vaak vervangen door andere tekens. We raden aan om dit soort tekens aan te passen naar dezelfde letters maar dan zonder accenten. De paginatitel ‘Commerciële vooruitgang’ krijgt dan de slug /commerciële-vooruitgang. Past u dit niet aan, dan zal de browser de slug waarschijnlijk laten zien als /commerci%C3%ABle-vooruitgang. Dat is voor bezoekers minder goed leesbaar.
 • Als uw paginatitel erg lang is, bijvoorbeeld bij de titel van een nieuwsbericht. De titel van nieuwsberichten is soms een volledige zin, maar de slug wordt dan erg lang. Kort deze dan in. De slug /omzet-gehele-branche-afgelopen-jaar-gestegen-ondanks-negatieve-verwachtingen-verschillende-partijen wordt dan bijvoorbeeld /omzet-branche-gestegen.

Andere informatie die u bij ‘Eigenschappen’ in kunt vullen, is de paginatitel en de zoek-omschrijving. Een goede paginatitel en zoek-omschrijving kunnen u helpen bij de vindbaarheid in zoekmachines.

Als u wilt dat de pagina in het menu van uw website wordt getoond, dan moet u het hokje bij ‘Toon in menu’s’ aanvinken.

Het laatste tabblad van iedere pagina is ‘Instellingen’. Hier kunt u data invullen voor het publiceren en intrekken van de pagina. Dit is bijvoorbeeld handig wanneer u meerdere blogposts heeft gemaakt, maar deze niet allemaal tegelijk online wilt zetten. Als u de publicatiedata niet invult, wordt de pagina meteen gepubliceerd, zonder einddatum. U kunt ook alleen een begin- of einddatum invullen.

Pagina’s afschermen voor bepaalde gebruikers

Heeft uw website pagina’s waarvan u niet wilt dat iedereen ze kan zien? Dan kunt u deze pagina’s afschermen. Ga daarvoor naar de betreffende pagina en klik op ‘Wijzig’. Rechtsboven ziet u drie punten: Status, Privacy en Bewerking Blokkering. Daarachter staan knoppen. Klik op de knop achter Privacy (deze staat standaard op Openbaar). Nu kunt u kiezen of u de pagina wil afschermen en voor wie de pagina dan wel toegankelijk moet zijn. Daarbij kunt u kiezen uit ingelogde gebruikers, gebruikers met een wachtwoord (dit stelt u in nadat u deze optie aanvinkt) of gebruikers in bepaalde groepen. Klik tenslotte op ‘Opslaan’.

Pagina’s blokkeren voor bewerking

Als u niet wilt dat een pagina bewerkt kan worden, kunt u dit blokkeren. Navigeer hiervoor naar de betreffende pagina en klik op ‘Wijzig’. Rechtsboven ziet u drie punten: Status, Privacy en Bewerking Blokkering. Daarachter staan knoppen. Klik op de knop achter Bewerking Blokkering (deze staat standaard op Gedeblokkeerd). Nu is het bewerken van de pagina geblokkeerd. U kunt de blokkering altijd weer opheffen door nogmaals op de knop te klikken.

Pagina’s verwijderen of intrekken

Wilt u een pagina niet meer op de website laten zien? Dan heeft u twee opties: verwijderen, of de publicatie intrekken. Als u een pagina verwijdert, dan is deze permanent weg. Daarom raden wij aan om dit zelden te doen. Alleen als u zeker weet dat u nooit meer iets met de inhoud van de pagina gaat doen, is dit een geschikte optie. Wilt u een pagina wel van de website halen, maar nog niet helemaal verwijderen, zodat u bijvoorbeeld nog wel toegang tot de inhoud van de pagina heeft en deze later zelfs weer online kunt zetten? Kies dan voor ‘publicatie intrekken’.

Om een pagina offline te halen, navigeert u eerst via het menu-item ‘Pagina’s’ naar de betreffende pagina. Bovenaan staat een klein menu: wijzig, bekijk live, voeg onderliggende pagina toe en meer. Klik op ‘Meer’. Hier ziet u het menu om de pagina te verwijderen, mocht u dat willen, maar ook om de publicatie in te trekken. Klik daarop.

Op de pagina waar u nu komt, krijgt u de gelegenheid om de titel van de pagina te controleren. Komt deze overeen met de pagina die u offline wilt halen? Klik dan op ‘Ja, trek de publicatie in’.

U kunt controleren of de publicatie succesvol is ingetrokken door in de lijst met pagina’s naar de status te kijken. Pagina’s met de status ‘live’ zijn op de website te zien. Pagina’s met de status ‘concept’ zijn dat niet. Uw ingetrokken pagina heeft de status ‘concept’. U kunt een pagina altijd opnieuw publiceren door deze te wijzigen en vervolgens in het menu links onderaan op ‘publiceren’ te klikken.

Pagina’s kopiëren

Wilt u een pagina maken die heel erg lijkt op een pagina die u al eerder heeft gemaakt? Dan kan het handig zijn om de eerdere pagina te dupliceren. Op die manier hoeft u in de nieuwe pagina alleen maar enkele wijzigingen door te voeren, in plaats van alles opnieuw in te vullen of op te bouwen.

Om een pagina te dupliceren, navigeert u eerst via het menu-item ‘Pagina’s’ naar de betreffende pagina. Bovenaan staat een klein menu: wijzig, bekijk live, voeg onderliggende pagina toe en meer. Klik op ‘Meer’ en vervolgens op ‘Kopiëren’. Nu komt u op een scherm waar u de titel en slug van de nieuwe pagina invoert. Deze mogen niet hetzelfde zijn als die van de oude pagina. Ook kunt u hier eventueel een andere bovenliggende pagina kiezen. Als u de nieuwe pagina nog niet direct op de website wilt zien (bijvoorbeeld omdat u eerst wijzigingen door wil voeren), dan moet u het vakje bij ‘Publiceer gekopieerde pagina níét aanvinken. Klik tenslotte op ‘Kopieer deze pagina’.

Oudere pagina-versie terugzetten

Wanneer u een eerdere versie van een pagina wilt terugzetten, dan vindt u bij de betreffende pagina onder de knop ‘Meer’ als onderste knop ‘Revisies’. Indien u daarop klikt, krijgt u een lijst met al de opgeslagen versies, waaruit u kunt kiezen.

Afbeeldingen

Afbeeldingen maken uw website aantrekkelijk. In Wagtail/Oscar kunt u deze gemakkelijk invoeren, live zetten, vervangen en verwijderen. Onder ‘Afbeeldingen’ in het menu ziet u alle afbeeldingen die naar de website geüpload zijn. Deze kunnen overal op de website gebruikt worden. U kunt ze op meerdere plekken in uw website gebruiken, of ook helemaal niet. Bovenaan staat een zoekveld, wat handig is als u snel een bepaalde afbeelding wilt terugvinden, mits deze een titel heeft.

Afbeeldingen toevoegen

Rechtsboven staat de knop ‘Voeg een afbeelding toe’. Klik daarop. Nu ziet u een scherm waar u afbeeldingen vanaf een map op uw computer naartoe kunt slepen. Als u ze liever aan wilt klikken in de map, klikt u op de knop ‘Of kies vanaf uw computer’. Nu kunt u ze opzoeken om te uploaden. Denk eraan dat alleen afbeeldingen die het bestandsformaat GIF, JPEG of PNG hebben, geüpload kunnen worden. De maximale bestandsgrootte per afbeelding is 10MB.

Wanneer een afbeelding geüpload is, kunt u deze een titel en eventuele tags geven. Als u de afbeelding een geschikte titel geeft, is deze later makkelijker terug te vinden met behulp van de zoekfunctie. Tenslotte klikt u op de knop ‘Update’. De afbeelding staat nu in uw afbeeldingengalerij.

Afbeeldingen wijzigen of verwijderen

Om een afbeelding te wijzigen, klikt u de afbeelding aan in de galerij. Hier kunt u de titel en tags aanpassen. U kunt ook een andere afbeelding uploaden. Als u dit doet, verandert deze op iedere plaats in uw website waar u de betreffende afbeelding gebruikt. Wanneer u tevreden bent met uw wijzigingen, klikt u linksonder op de knop ‘Opslaan’.
Om een afbeelding op een pagina te verwijderen, gaat u naar de betreffende pagina en klikt u op de vuilnisbak achter het betreffende ‘Image’. Om een afbeelding van de gehele website te verwijderen, kunt u in de bibliotheek met ’Afbeeldingen’ klikken op de betreffende afbeelding en vervolgens op ‘Verwijder afbeelding’. Daarna klikt u linksonder op ‘Publiceer’ om deze wijziging live te zetten.

Categorieën

Catalogus

In de ‘Catalogus’ in Wagtail/Oscar staan al uw producten. De catalogus is ingedeeld in producten, producttypen, categorieën en reeksen. Onderaan zijn er tabs voor de voorraadmeldingen en opties.

Categorieën

De productcategorieën zijn de categorieën die bezoekers van uw website zien. Hier kunnen op meerdere niveaus subcategorieën aan toegevoegd worden. Dus onder de categorie ‘Kleding’ kunnen subcategorieën gemaakt worden, maar daaronder ook weer subcategorieën. Zo kunnen klanten zeer precies navigeren naar datgene waarnaar ze op zoek zijn.

Om een nieuwe categorie te maken, klikt u rechtsboven op de knop ‘Nieuwe categorie aanmaken’. Hier vult u de naam van de categorie in. De velden voor een beschrijving en afbeelding zijn optioneel, deze hoeft u niet in te vullen. Tenslotte kiest u de positie van de categorie: 1e onderdeel, Voor of Na. De laatste twee opties geven aan dat de categorie op hetzelfde niveau komt als de categorie die u kiest bij ‘Ten opzichte van’. De optie ‘1e onderdeel’ geeft aan dat de categorie als eerste onderdeel onder de categorie komt, die u kiest bij ‘Ten opzichte van’.

Ter illustratie:

categhandleiding.png

Wanneer een (sub)categorie niet de laatste in een rij is, kan ‘Na’ vervangen worden door ‘Voor’. In bovenstaand voorbeeld kan Schrijfwaren ook voor Elektronica komen. En Potloden kan voor Schrijfblokken. Voor een overzichtelijk menu van categorieën raden wij echter aan om alleen ‘Na’ en ‘1e onderdeel’ te gebruiken. Als u alle (verplichte) velden heeft ingevuld, klikt u op ‘Opslaan’ om de categorie toe te voegen.

Om een subcategorie toe te voegen, klikt u in het overzicht van categorieën op het nummer dat in de kolom ‘Aantal subcategorieën’ staat. Dit is in eerste instantie nul. U komt nu op de pagina met alle subcategorieën van de betreffende categorie en klikt rechtsboven op ‘Nieuwe categorie aanmaken’. Dit werkt verder hetzelfde als wanneer u een gewone nieuwe categorie toevoegt.

Dashboard

Dit staat in het menu onder Documenten. U kunt het zien als de ‘homepage’ van het beheer van uw webshop, waar u de belangrijkste statistieken ziet. Aan de linkerkant ziet u het totaal aantal bestellingen, klanten en producten, evenals het aantal nieuwe klanten. Daarnaast een grafiek met de bestellingen van de laatste vierentwintig uur. Onderaan de pagina staan meer statistieken over het aantal bestellingen en klanten, evenals de totale omzet, aanbiedingen en meer.

Producten

Wanneer u onder Catalogus op Producten klikt, ziet u een pagina met daarop een lijst van alle producten die op dit moment in uw webshop staan. Boven de lijst staat een zoekfunctie, waarmee u producten op code of titel kunt zoeken. Helemaal bovenaan de pagina bevindt zich de mogelijkheid om een nieuw product aan te maken. Eerst selecteert u het gewenste producttype en daarna klikt u op de knop ‘Nieuw product’. Nu ziet u aan de linkerkant (rechts naast het menu) een aantal tabbladen. Hier klikt u op om gegevens over uw product in te voeren, zoals de categorie, de huidige voorraad, afbeeldingen, varianten en producten die bij het huidige product worden aangeraden (“Andere klanten kochten ook…”). Wanneer u klaar bent met het bewerken van alle gegevens, klikt u rechtsonder op ‘Opslaan’. Om gemakkelijk tussendoor op te slaan, zonder dat u van de pagina weggaat, klikt u op ‘Opslaan en opnieuw bewerken’.

Om een product meteen op de website te bekijken, klikt u op de knop ‘Weergeven op website’. Wij raden u aan om dit in een nieuw tabblad te doen (rechtermuisknop -> Link openen in nieuw tabblad), zodat u geen wijzigingen kwijtraakt.

producten.png

Producttypes

Producttypes hebben geen invloed op de indeling van producten op uw website. U gebruikt ze om snel bepaalde attributen aan producten te kunnen koppelen. In het geval van een boekwinkel is dit bijvoorbeeld handig om aan te geven dat e-books niet verzonden hoeven te worden, zodat er geen verzendkosten worden berekend. Op die manier kunnen e-books in verschillende categorieën geplaatst worden (fictie, Engelstalig etc.), maar toch allemaal hetzelfde type toegewezen krijgen.

Om een nieuw producttype aan te maken, klikt u rechtsboven op de knop ‘Nieuw producttype aanmaken’. Hier geeft u het type een naam en vinkt u aan of producten van dit type verzonden moeten worden en of u de voorraadniveaus ervan wilt bijhouden. Aan de linkerkant staat het tabblad ‘Productattributen’. Als u hierop klikt, kunt u extra opties voor de producten aanmaken, die niet standaard beschikbaar zijn. Stel dat u kleding verkoopt en bij producten een veld wilt waar u het materiaal invoert. Dan vult u hier de naam in (‘Materiaal’) en een code die u ervoor wilt gebruiken. ‘Type’ is de wijze waarop het veld ingevuld kan worden, wanneer u een nieuw product van dit type aanmaakt. In een tekstveld kan alles ingevuld worden, in een getallenveld alleen cijfers, etc. Tenslotte geeft u aan of het verplicht is dit veld in te vullen en klikt u rechtsonder op Opslaan.

productypes.jpg

Reeksen

Reeksen worden gebruikt wanneer u aanbiedingen of vouchers maakt. Stel, u heeft een kledingwinkel met zowel dames-, heren- en kinderkleding. Met de aanbieding: 10% korting op alle broeken. Om te voorkomen dat u de aanbieding drie keer aan moet maken (voor iedere categorie broeken apart), maakt u een reeks. Daar voegt u alle categorieën met broeken aan toe. Nu maakt u de aanbieding aan en selecteert u de reeks. De aanbieding geldt voor alle categorieën in de reeks.

Om een nieuwe reeks aan te maken, klikt u rechtsboven op de knop ‘Nieuwe reeks aanmaken’. U geeft de reeks een naam en eventueel een beschrijving. U kunt ervoor kiezen om de reeks wel of niet openbaar (zichtbaar voor de klant) te maken. Als u een aanbieding wilt maken die voor alle producten binnen uw webshop geldt, vinkt u ‘Inclusief alle producten’ aan. In alle andere gevallen klikt u op het veld bij ‘Inbegrepen categorieën’, zodat u daar afzonderlijke (sub)categorieën kunt selecteren. Tenslotte klikt u op ‘Opslaan’.

reeks.jpg

Documenten

‘Documenten’ bevat meestal langere teksten die u niet direct volledig in beeld wilt hebben. Vaak hebben ze op de site een aanduiding als ‘Klik hier’. Het betreft teksten zoals handleidingen, leveringsvoorwaarden, instructies enz., geregeld in de vorm van pdf’s.

Onder ‘Documenten’ in het hoofdmenu ziet u alle documenten die naar de website geüpload zijn. Alle documenten kunnen overal op de website gebruikt worden, of ook helemaal niet. Bovenaan staat een zoekveld, wat handig is als u snel een bepaald document wilt terugvinden. Dan moet dit document wel een titel hebben.

documenten.jpg

Documenten toevoegen

Rechtsboven staat de knop ‘Voeg een document toe’. Klik daarop. Nu ziet u een scherm waar u documenten vanaf een map op uw computer naartoe kunt slepen. Als u ze liever aan wilt klikken in de map, klikt u op de knop ‘Of kies vanaf uw computer’. Nu kunt u ze opzoeken om te uploaden.

docmenten toevoegen.jpg

Wanneer een document geupload is kunt u dit een titel en eventuele tags geven. Als u het document een geschikte titel geeft, is het later makkelijker terug te vinden met behulp van de zoekfunctie. Tenslotte klikt u op de knop ‘Update’. Het document kan nu gebruikt worden op uw website.

Documenten wijzigen of verwijderen

Om een document te wijzigen, klikt u het aan in de lijst. Hier kunt u de titel en tags aanpassen. U kunt ook een ander bestand uploaden. Als u dit doet, verandert het op iedere plaats in uw website waar u het betreffende document gebruikt. Wanneer u tevreden bent met uw wijzigingen klikt u linksonder op de knop ‘Opslaan’.

document 3.jpg

Om het document te verwijderen, klikt u het aan in de lijst. Daarna klikt u onderaan op de knop ‘Verwijder document’. Nu ziet u een scherm waarin u gevraagd wordt of u zeker weet dat u het document wilt verwijderen. Klik op de knop ‘Ja, verwijder’ om het document definitief van uw website te halen.

Link naar een document plaatsen

Ga naar de pagina waarop u de link naar het betreffende document wilt. Klik op het potlood voor de Richtext. Nu kunt u met uw muisknop het woord of de woorden markeren die aanklikbaar moeten zijn om het document te laten openen. Deze worden gemarkeerd met een lichtblauwe achtergrond.

U klikt daarna op het icoon ‘Document’ in de zwarte balk boven de tekst. Daarmee komt u bij al de geplaatste documenten en kunt u het juiste aanklikken.

Elastic search

Elastic search is een interne zoekmachine binnen een website, die ook analyses maakt van het zoekgedrag. Deze functie wordt vooral gebruikt wanneer er sprake is van veel data en ook bestanden (zoals pdf’s) in een site, er prioritering aan zoekresultaten gegeven moet kunnen worden en wanneer er binnen de zoekresultaten gefilterd moet kunnen worden op eigenschappen.

Met elastic search binnen Django Python/Oscar wordt duidelijk hoe er op een site gezocht wordt, en of dat wel of geen conversie oplevert, en welke aanpassingen tot betere resultaten kunnen leiden.

U vindt dit in het menu onder ‘Instellingen’, onder de tab ‘Gepromoveerde zoekresultaten’.

Op veel websites volstaat een eenvoudige zoekfunctionaliteit, maar elastic search is voor professionele partijen aan de orde.

Hier kun je prioritering aan zoekresultaten gegeven je kan bijvoorbeeld landingspages koppelen aan bepaalde zoektermen.

Klik eerst op voeg GEPROMOVEERDE ZOEKRESULTATEN.

Je kan zelf een zoekterm kiezen of uit de populaire zoektermen kiezen.

Hier kunt u ook zien waar de klanten van uw shop het meest naar op zoek zijn.

Voeg daarna een aanbevolen pagina toe.

Als u nu naar het woord gaat zoeken dan komt de pagina te zien die u hebt gekozen.

Bestellingen

Op deze pagina ziet u alle bestellingen die in uw webshop geplaatst zijn. U kunt zoeken op bestelnummer (of klik op ‘Uitgebreid zoeken’ om ook op andere criteria te zoeken, zoals klantnaam of productnaam). U kunt de status van een of meer bestellingen eenvoudig wijzigen door de bestelling(en) aan te vinken en vervolgens onder ‘Wijzig status van bestelling’ een status te kiezen. Klik daarna op de knop ‘Wijzig status’. U kunt ook een overzicht van de geselecteerde bestellingen downloaden, door rechtsboven de lijst op de knop ‘Download’ te klikken. Het bestand kunt u openen in een spreadsheetprogramma (zoals Excel).

Om een bestelling meer in detail te bekijken, klikt u op het bestelnummer of rechts op de knop ‘Bekijk’. Hier ziet u in verschillende tabbladen alle details van de bestelling. Sommige hiervan kunt u wijzigen, zoals de status. Op het eerste tabblad kunt u aangeven of de bestelling verzonden is en op het tweede tabblad kunt u het adres van de klant wijzigen, mocht dit nodig zijn.

Statistieken

Hier ziet u alle statistieken die met bestellingen te maken hebben. U kunt ze filteren door vanaf- en/of tot-data in te vullen. Onderaan de pagina staat een overzicht van de status van alle bestellingen. Als u hier op een status klikt, ziet u daarna alle bestellingen met die status. Zo kunt u bijvoorbeeld in één oogopslag zien hoeveel bestellingen nog niet betaald of verzonden zijn.

Partners

Als u contracten met partners heeft die de afhandeling en verzending van orders voor u verzorgen, kunt u deze hier invoeren. Ook kunt u gebruikers aan deze partners verbinden. Maak een nieuwe partner aan door rechtsboven op de knop ‘Maak een nieuwe partner aan door rechtsboven op de knop ‘Maak een nieuwe partner aan’ te klikken. Eerst vult u alleen de naam in. Daarna staat de partner in de lijst en kunt u erop klikken om meer informatie in te vullen en gebruikers aan de partner te koppelen. Klik tenslotte op ‘Opslaan’.

partners.jpg

Om partners te verwijderen, klikt u op ‘Acties’ (rechts in de lijst van partners) en vervolgens op ‘Verwijder partner’.

Klanten

Klik op "klanten" in de menu. Hier vindt u een lijst van alle klanten van uw webshop.

U kunt de lijst doorzoeken op naam en e-mailadres. Ook kunt u een of meer klant(en) selecteren door het hokje in de meest linkerkolom van de tabel aan te vinken. Deze kunt u vervolgens actief of inactief maken. Vink daarvoor een van de rondjes boven de tabel aan en klik daarna op de knop ‘Verzend’.

Aanbiedingen

Wanneer u producten tegen een speciale prijs aan wilt bieden, of vouchercodes aan wilt maken, doet u dat hier. In het eerste deel, op de pagina Aanbiedingen, vindt u aanbiedingen die voor iedereen gelden. Hier is dus geen speciale voucher voor nodig. U kunt in de lijst van aanbiedingen zoeken naar een bepaalde aanbieding. Dit is handig wanneer u een aanbieding regelmatig terug wilt laten keren. Deze hoeft u dan niet iedere keer opnieuw aan te maken, maar kunt u deze gewoon op actief of inactief zetten.

Om een nieuwe aanbieding te maken, klikt u rechtsboven op de knop ‘Nieuwe aanbieding aanmaken’. U vult de informatie van de aanbieding in vier stappen in. Eerst kiest u een naam en beschrijving. Rechtsonder klikt u op de knop ‘Verder naar stap 2’. Hier kiest u een productenreeks en het type aanbieding (een percentage van de productwaarde, het goedkoopste product gratis, een vast bedrag van de verzendkosten etc.). Daarna vult u de waarde in en het maximale aantal onderdelen waarop de korting toegepast mag worden. Klik rechtsonder op ‘Verder naar stap 3’. Hier kunt u voorwaarden definiëren, waar een winkelmand aan moet voldoen voor een aanbieding geldig is. Op het tabblad van de laatste stap kunt u restricties aan de aanbieding toevoegen. Bijvoorbeeld het maximale aantal keer dat een aanbieding in totaal gebruikt mag worden of een specifieke einddatum en -tijd waarop de aanbieding automatisch inactief wordt.

aanbiedingen.jpg

Vouchers

Als u in het submenu van Aanbiedingen klikt op Vouchers, dan komt u op de pagina met alle huidige vouchers. Deze staan onderaan in een lijst. Bovenaan de pagina heeft u de mogelijkheid om te zoeken binnen de bestaande vouchers. Om een nieuwe voucher aan te maken, klikt u rechtsboven op ‘Nieuwe voucher aanmaken’. Daar vult u de naam en code van de voucher in (de code wordt door klanten ingevuld in de winkelwagen). Ook geeft u aan vanaf en tot wanneer de voucher geldig is. Tenslotte kiest u hoe vaak de voucher gebruikt kan worden, welk product korting krijgt, de soort korting en de waarde daarvan. Wilt u niet dat de voucher in combinatie met andere aanbiedingen gebruikt kan worden? Vink dan het hokje onderaan aan. Klik linksonder op ‘Opslaan’ om de voucher op te slaan.

voucher.jpg

Vouchersets

Met een voucherset maakt u meerdere vouchers tegelijk aan, die allemaal slechts één keer gebruikt kunnen worden. Bijvoorbeeld wanneer u een groep mensen wilt bedanken door hen twintig codes voor een gratis product te sturen. U maakt een voucherset aan door rechtsboven op ‘Create new voucher set’ te klikken.

Nu vult u de naam van de voucherset in en de lengte van de code (voor iedere voucher in de set wordt een unieke code gegenereerd). U vult de beschrijving en de geldigheidsdata in. Ook kiest u hoeveel vouchers u wilt genereren (in bovenstaand voorbeeld 20). Tenslotte kiest u welk product korting krijgt, wat voor soort korting dit is (een percentage, vast bedrag etc.) en de hoeveelheid korting. Dan klikt u op ‘Opslaan’.

De voucherset staat nu in de lijst met vouchersets. Door erop te klikken komt u op de pagina waar alle gegenereerd codes staan. Iedere code kan eenmaal gebruikt worden.

voucher sets.jpg

Rapporten

Onder Aanbiedingen staat Rapporten. Hier kunt u automatisch rapporten laten genereren, bijvoorbeeld over geplaatste bestellingen, product statistieken of openstaande winkelwagens. Kies eerst het type rapport en vul daarna eventuele begin- en einddata in. Als u het hokje bij Download leeg laat, krijgt u het rapport onderaan de pagina te zien. Vinkt u dit wel aan, dan downloadt u het rapport als csv-bestand. Dit kunt u openen in spreadsheetprogramma’s zoals Excel.

Instellingen

Dit staat helemaal onderaan het menu. Het gaat over de algemene instellingen van uw content management system. De meeste onderdelen hier zullen voor u niet erg interessant zijn en we raden u dan ook aan om hier niets aan te veranderen.

Misschien wilt u wel eens een gebruiker toevoegen, die in het cms kan om zaken toe te voegen, wijzigen of verwijderen. Dan gaat u naar de pagina Gebruikers en klikt u rechtsboven op de knop ‘Voeg een gebruiker toe’. U vult de gevraagde velden in en klikt onderaan op de knop ‘Rollen’. Daarmee kent u de gebruiker een rol toe, die bepaalt waartoe de gebruiker toegang heeft. Tenslotte klikt u op ‘Voeg gebruiker toe’.

Om rollen toe te voegen, gaat u naar de pagina Groepen. U klikt rechtsboven op de knop ‘Voeg een groep toe’, geeft de groep een naam en vinkt aan wat gebruikers mogen zien en doen wanneer ze tot deze groep behoren. Tenslotte klikt u onderaan op de knop ‘Groep toevoegen’.

instellingen.jpg

Accountinstellingen

Linksonder in de hoek van het cms staat uw gebruikersnaam. Als u hierop klikt ziet u twee opties: afmelden, om uit te loggen, en accountinstellingen. In deze accountinstellingen kunt u een aantal zaken wijzigen, zoals uw profielfoto, e-mailadres en wachtwoord. Door op de knop van een instelling te klikken, komt u op het scherm om de instelling te wijzigen. Vul de nieuwe informatie in en klik op de knop ‘Update’ of ‘Wijzig’.

Als u een nieuw gebruikersaccount heeft gekregen, raden wij u aan om uw wachtwoord zo snel mogelijk te wijzigen. Denk hierbij aan de veiligheid van uw wachtwoord; kies iets dat niet gemakkelijk te raden is.

Verzendmethodes

Om verzendmethodes en de bijbehorende kosten in te stellen, gaat u naar de url van uw website, gevolgd door /django_admin. Hier logt u in met de gegevens die u heeft ontvangen.

Vervolgens scrolt u naar onder tot u de kop ‘Verzending’ ziet. (Let op: als uw computer ingesteld staat op Engels, staat hier niet ‘Verzending’ maar ‘Shipping’.) Hieronder staan twee opties:

 • Bestelling- en productiekosten, waar u verzendkosten op basis van de volledige bestelling en/of het aantal producten instelt
 • Gewicht Gebaseerde verzendmethoden, waar u verzendkosten op basis van het gewicht van de bestelling instelt.

verzending.jpg

Bestelling- en product-kosten

Klik hierop om de verzendkosten in te stellen op basis van de volledige bestelling en/of het aantal producten. U bepaalt zelf de kosten per mogelijke verzendmethode. Om een verzendmethode toe te voegen, klikt u rechtsboven op de knop ‘Bestelling en productkosten toevoegen’. Nu vult u de naam van de verzendmethode in, bijvoorbeeld ‘PostNL’, ‘Aangetekend verzenden’ of ‘Afhalen’. Vervolgens vult u de beschrijving in. Zowel de titel als beschrijving zijn zichtbaar voor uw klant, dus u kunt dit veld gebruiken om extra informatie over de verzendmethode te geven.

bestelling en productkosten.jpg

Hierna kiest u de beschikbare landen. Uw klant ziet alleen verzendmethodes nadat het adres - inclusief het land - is ingevuld. Om een land te kiezen, klikt u het aan in de lijst en klikt u vervolgens op het pijltje naar rechts. Om alle landen in één keer te kiezen, klikt u onderaan de lijst op ‘Kies alle’.

Tenslotte bepaalt u de kosten van deze verzendmethode. In het eerste veld, Prijs per bestelling, vult u het bedrag in dat voor iedere bestelling geldt, ongeacht het aantal producten. Vervolgens stelt u in hoeveel u per product wilt rekenen. U kunt één van de twee velden natuurlijk op 0 laten staan. In het derde veld vult u het bedrag in, waar de bestelling aan moet voldoen voor u gratis verzending aanbiedt.

Een voorbeeld. U heeft een webshop waarmee u t-shirts aanbiedt. De afhandeling van orders heeft u uitbesteed bij een fulfillment partner. Deze rekent vijftig cent per t-shirt. U wilt dit doorberekenen aan de klant. Daarnaast bedragen de verzendkosten € 4,95. Klanten die 100 euro of meer in uw webshop besteden, betalen geen verzendkosten. U vult de velden als volgt in:

Prijs per bestelling: 4,95

Prijs per stuk: 0,50

Gratis verzending: 100,00

Als u alle velden naar wens heeft ingevuld, klikt u rechtsonder op ‘Opslaan’. Of klik op ‘Opslaan en nieuwe toevoegen’ om direct nog een verzendmethode toe te voegen. Klik op ‘Opslaan en doorgaan met bewerken’ om tussendoor op te slaan, zonder de pagina te verlaten.

Op gewicht gebaseerde verzendmethodes

Wanneer u producten met uiteenlopende gewichten verzendt, kan het handig zijn om de verzendkosten op basis van gewicht te berekenen. Klik dan op deze optie. Om een verzendmethode toe te voegen, klikt u rechtsboven op de knop ‘Gewicht gebaseerde verzendmethode toevoegen’. Nu vult u de naam van de verzendmethode in, bijvoorbeeld ‘PostNL’, ‘Aangetekend verzenden’ of ‘Afhalen’. Vervolgens vult u de beschrijving in. Zowel de titel als beschrijving zijn zichtbaar voor uw klant, dus u kunt dit veld gebruiken om extra informatie over de verzendmethode te geven.

gewicht.jpg

Hierna kiest u de beschikbare landen. Uw klant ziet alleen verzendmethodes nadat het adres - inclusief het land - is ingevuld. Om een land te kiezen klikt u het aan in de lijst en klikt u vervolgens op het pijltje naar rechts. Om alle landen in één keer te kiezen klikt u onderaan de lijst op ‘Kies alle’.

Nu bepaalt u het standaardgewicht. Wanneer u verzendkosten op basis van gewicht bepaalt, is het aan te raden om het gewicht van ieder product in te stellen. Maar misschien heeft u slechts enkele zeer zware artikelen en hebben de andere artikelen allemaal ongeveer hetzelfde gewicht. Dan kunt u ervoor kiezen om alleen bij de uitschieters het gewicht in te stellen. De artikelen waarbij u geen gewicht instelt, krijgen automatisch het standaardgewicht.

Tenslotte definieert u de gewichtsklassen. Dit werkt op basis van het bovenlimiet van de klasse. Een voorbeeld:

Bovenlimiet Kosten

0,500 2,00 = alle producten van 0 tot 0,5 kg: € 2,-

2,000 3,00 = alle producten van 0,5 tot 2 kg: € 3,-

5,000 4,00 = alle producten van 2 kg tot 5 kg: € 4,-

20,000 10,00 = alle producten van 5 kg tot 20 kg: € 10,-

99,000 20,00 = alle producten van 20 kg tot 99 kg: € 20,-

Als u alle velden naar wens heeft ingevuld, klikt u rechtsonder op ‘Opslaan’. Of klik op ‘Opslaan en nieuwe toevoegen’ om direct nog een verzendmethode toe te voegen. Klik op ‘Opslaan en doorgaan met bewerken’ om tussendoor op te slaan, zonder de pagina te verlaten.

Eén verzendmethode in meerdere talen aanmaken

Of u nu voor vaste bestelling- en productkosten kiest, of voor verzendkosten die gebaseerd zijn op het gewicht van de producten, het is mogelijk om de verzendmethodes in meerdere talen aan te maken. Als uw klant dan ‘Duitsland’ selecteert, ziet deze niet de Nederlandse naam en beschrijving van de verzendmethode, maar de Duitse. Dit gaat heel eenvoudig.

Eerst maakt u de verzendmethode aan zoals u dat normaal zou doen. Bij beschikbare landen kiest u alléén de landen waarvoor u wilt dat de ingevulde naam en beschrijving zichtbaar zijn. Als u dezelfde verzendmethode in een andere taal aan wilt maken, maakt u hem gewoon opnieuw aan, maar typt de naam en beschrijving in de andere taal. Vervolgens kiest u de landen waarvoor u wilt dat de vertaalde naam en beschrijving zichtbaar zijn.

Site settings

In de site settings kan u verschillende informatie aanpassen zoals:

 • Uw logo
 • Contactgegevens
 • Algemene voorwaarden
 • Levertijd
 • SEO setting voor de root categorie
 • Sociale media
 • De footer
 • Mini footer
 • Header content
 • Promo header
 • Invoice footer tekst .

Om dit aan te passen kan u de stappen volgen die hier onder staan.

sitesettings.png

Na dat u op site settings hebt gedrukt zal u het volgende zien. Hier zijn onder andere de afbeelding en het telefoonnummer aan te passen. De afbeelding past u op dezelfde manier aan als dat je elk andere afbeelding aanpast. In het geval dat u nog niet weet hoe dit moet, zal u dat kunnen vinden onder de tab van afbeeldingen. Het enige wat je hoeft te doen is de nieuwe gegevens invullen en op bewaar klikken.

afbeelding-wijzigen.png

Alle informatie dat u in de site setting aanpast zal te vinden zijn in de footer (Deze staat onderaan de pagina).

footer-shop.png

Highlighted slider

Om bij de highlighted slider te komen moet u eerst ingelogd staan als admin in uw domein. Daarna kan u aan de rechterkant op highlighted slider klikken om hier te komen.

highlighted-slider.png

Wanneer u op highlighted slider heeft geklikt dan krijgt u het volgende scherm te zien. Hier zijn de bestaande sliders te zien of kan u nieuwe sliders aanmaken door op de knop van "Slider toevoegen" te klikken.

highlighted-slider-2.png

Als u op "Slider toevoegen" heeft geklikt dan krijgt u het volgende scherm te zien. Hier zijn gegevens in te vullen zoals:

 • Naam
 • Afbeelding
 • Dots
highlighted-slider-3.png

Snippets

Bij snippets worden handmatig nieuwe functies toegevoegd. Hierbij kan u functies maken met behulp van HTML code. Om hier te komen volt u de onderstaande afbeeldingen.

snippets.png

Nadat u op één van de bovenstaande categorieën geklikt heeft dan krijgt u het volgende scherm te zien. Hier zijn de bestaande snippets te zien of kan u nieuwe snippets aanmaken. Om een nieuwe snippet aan te maken klikt u op "Voeg toe block".

Snippets-2.png

Wanneer u op "Voeg toe block" heeft geklikt krijgt u het volgende scherm te zien. Hier kan u de naar van de snippet toevoegen en de HMTL code invoeren.

Snippets-3.png

E-mail sjablonen

Bij de e-mail sjablonen vind je alles wat over de mail verstuurd zal worden zoals:

 • E-mail veranderen
 • Geplaatste bestellingen
 • Wachtwoord veranderen
 • Wachtwoord resetten
 • Product alert
 • Registratie
 • Verzendingen

Om hier te komen volg je de stappen die hier onder staan. Hiervoor moet u wel aangemeld zijn als admin op uw domein.

E-mail_templates.png

Hierna kan u kiezen wat u wilt aanpassen. Als u bijvoorbeeld de tekst die in de mail komt als ze het e-mailadres willen veranderen dan klikt u op de edit knop van EMAIL_CHANGED.

E-mail_templates-3.png

Hierin kan u de tekst die in de email verzonden wordt aanpassen of kijken hoe het eruit ziet door op preview te drukken

E-mail_templates-5.png

Beoordelingen

Bij beoordelingen kan u alle beoordelingen die zijn gegeven vinden. Om hier te komen volg de stappen op de afbeeldingen hier onder. Hiervoor moet u ingelogd zijn als admin op uw domein.

Beoordelingen.png

Vanaf hier kan u alle beoordelingen zien die zijn gegeven en specifiek zoeken naar een beoordeling. Dit kan op verschillende manieren zoals:

 • Zoeken op keywords
 • Zoeken op status
 • Zoeken op datum
 • Zoeken op klantnaam
Beoordelingen-2.png

Handleiding import & export

Algemene informatie

Wat doet welke kolom?

Voor het importeren van producten in een site moet een bepaalde structuur aangehouden worden in Excel. Aan deze structuur zitten strenge regels. De structuur ziet er als volgt uit:

A: Het id van een product is een unieke code van een product. Wanneer u een nieuw product wilt aanmaken geeft u geen id mee. Er zal dan een nieuw id aangemaakt worden voor dit product. Alleen bij het updaten van een product moet dit veld ingevuld zijn, zie Hoe update ik producten?

B: De title is de naam van het product dat u wilt aanmaken/wijzigen.

C: product_class is het producttype, dit kan het soort product zijn, het merk of iets anders.

D: Het upc is het “unique product code”. Dit is een code van cijfers en/of letters van een product. Een upc moet uniek zijn.

E: De description is de omschrijving van een product. Dit komt naast het product te staan op de website.

F: De long_description is een beschrijving die onderaan de pagina komt te staan. Deze beschrijving is vaak gedetailleerder dan de normale description.

G: vat_rate is de hoogte van de BTW op het product. Dit kan “zero”, “low” of “high” zijn. De verschillen zijn als volgt:

Schermafbeelding 2021-12-10 om 13.13.17.png

H: De structure is de structuur van het product. Dit kan “standalone”, “child” of “parent”. De verschillen zijn als volgt:

Schermafbeelding 2021-12-10 om 13.19.33.png

I: is_public geeft aan of een product zichtbaar is op de website. Dit kan “WAAR” of “ONWAAR”. De verschillen zijn als volgt:

Schermafbeelding 2021-12-10 om 13.22.33.png

J: priority wordt gebruikt om een “boost” aan een product te geven. Dit houdt in dat het product voorrang krijgt op producten met een lagere priority. Hierdoor wordt hij boven aan de pagina neergezet in de categorie. Voor priority worden de getallen 0 t/m 10 gebruikt.

K: Binnen categories worden de categorieën van een product meegegeven. Een product kan meerdere categorieën hebben. Een voorbeeld hiervan is:

Het product Ford Focus valt onder de categorie “auto’s” en de subcategorie “motorvoertuigen>vierwielers”. In Excel ziet dat eruit als: auto’s, motorvoertuigen > vierwielers. De comma achter “auto’s” kan ook een “pipeline” ( | ) zijn.

Om erachter te komen welk scheidingsteken uw webshop gebruikt zie Hoe weet ik welk scheidingsteken ik moet gebruiken?

L: Bij images staan de namen van de afbeeldingen die het product gebruikt. Voorbeeld:

FordFocusVoorkant.png, FordFocusAchterkant.png

OF

FordFocusVoorkant.png | FordFocusAchterkant.png

Om erachter te komen welk scheidingsteken uw webshop gebruikt zie Hoe weet ik welk scheidingsteken ik moet gebruiken?

Voor het toevoegen van afbeeldingen, zie Hoe voeg ik een afbeelding toe?

M: parent wordt alleen ingevuld bij child producten. Hier staat het id van de parent.

N: De slug is de regel die in de zoekbalk aan de url wordt toegevoegd. Dit is de titel van het product waarbij alle spaties zijn vervangen voor streepjes. Voorbeeld:

Ford-Focus-2016

O:De seo_title is de titel die weergegeven wordt in in zoekmachines zoals bijvoorbeeld Google en Bing.

P:De seo_description is de beschrijving die weergegeven wordt in zoekmachines zoals bijvoorbeeld Google en Bing.

Q:De seo_keywords zijn de woorden waar uw product op gevonden kan worden in zoekmachines zoals bijvoorbeeld Google en Bing. Dit ziet er als volgt uit:

Ford Focus, Ford, Auto

OF

Ford Focus | Ford | Auto

Om erachter te komen welk scheidingsteken uw webshop gebruikt zie Hoe weet ik welk scheidingsteken ik moet gebruiken?

R: Het stockrecord_id is een getal dat uniek moet zijn. Dit getal wordt gebruikt bij het opslaan van de prijs van het product. Wanneer u een nieuw product wilt aanmaken geeft u geen stockrecord_id mee. Er zal dan een nieuw stockrecord_id aangemaakt worden voor dit product. Alleen bij het updaten van een product moet dit veld ingevuld zijn, zie Hoe update ik producten?

S: De price_currency is de valuta waarin het product verkocht wordt. Bijvoorbeeld “EUR” voor euro’s.

T: Het num_in_stock geeft aan hoeveel voorraad er van het product is.

U: Num_allocated is het aantal producten dat wel besteld is maar nog niet verzonden is. Deze kan leeg gelaten worden.

V: In partner komt het nummer van de leverancier te staan. Erachter komen welk id de leverancier heeft die u zoekt? Zie Partner id bekijken

W: het partner_sku is een uniek nummer dat gebruikt wordt door de leveranciers. Vul hier hetzelfde getal in als in kolom D (upc)

X: low_stock_threshold is de grens waarop aangegeven wordt dat het product bijna op is. Als de voorraad lager is dan dit getal wordt er een melding bij het product weergegeven.

Y: price_excl_tax is de prijs van het product. Vul deze in zoals u dat in Wagtail zou doen bij een product.

Partner id bekijken

Een partner (ook wel leverancier genoemd) heeft een id. Dit id is nodig om producten aan een leverancier te koppelen bij het importeren. Om achter het id van een partner te komen doet u het volgende:

Ga in Wagtail naar “fuliment” en klik op partners

Klik vervolgens op de naam van de partner waar u het id van wilt weten. Hierna ziet u de pagina van de geselecteerde partner. Boven in de zoekbalk staat “partners” gevolgd door een getal. Dit getal is het id van de leverancier.

Exporteren

Hoe exporteer ik producten?

Ga naar de manage omgeving van uw website en log in (om bij de manage omgeving te komen gaat u naar uw website url en voegt u /manage toe in de zoekbalk, voorbeeld: mijnwebsite.welkombij.highbiza.nl/manage). Ga vervolgens naar “Producten” onder het tabje “Catalogus”:

Vervolgens zoekt u de producten op en exporteert u deze door ze te selecteren, bovenaan de actie “Exporteer selectie als Excel bestand (.xlsx)” te selecteren en te klikken op “ga”.

Vervolgens ziet u een scherm waarna u op de download knop rechtsboven kunt klikken, LET OP! Het duurt eventjes voordat het bestand gereed is, dit kan eventjes duren afhankelijk van het aantal producten dat u aan het exporteren bent. Herlaad de pagina om te checken of het bestand klaar is. Dit wordt aangegeven door het groene vinkje:

Importeren

Hoe importeer ik producten?

Ga naar de manage omgeving van uw website en log in (om bij de manage omgeving te komen gaat u naar uw website url en voegt u /manage toe in de zoekbalk, voorbeeld: mijnwebsite.welkombij.highbiza.nl/manage). Ga vervolgens naar “Producten” onder het tabje “Catalogus”:

Vervolgens ziet u rechtsboven een knop “Import producten vanuit .xlsx (excel)”, klik hierop.

Klik op de eerste knop “bestand uploaden” en selecteer uw Excel bestand dat u wilt importeren.

Voor het geven van afbeeldingen aan producten zie Hoe voeg ik een afbeelding toe?

Hoe voeg ik een afbeelding toe?

Als u afbeeldingen toe wilt voegen aan de producten die u importeert voert u onderaan de importpagina een .zip bestand in met de afbeeldingen. Ga naar het mapje met afbeeldingen, klik met uw rechtermuisknop op het mapje. Afhankelijk van uw systeem selecteert u de volgende optie:

MacOs (macbook en imac): selecteer comprimeer.

Windows: selecteer kopieëren naar > gecomprimeerde (gezipte) map

Dit bestand kunt u invoegen onderaan de importpagina.

Klik vervolgens onderaan op de pagina op “bewaar”.

Hiervoor geld dat het even kan duren voordat de wijzigingen doorgevoerd zijn. Herlaad de volgende pagina om te controleren of het bestand geüpload is.

Hoe weet ik welk scheidingsteken ik moet gebruiken?

Standaard gebruiken onze sites 2 verschillende scheidingstekens. De comma ( , ) en de pipeline ( | ). De makkelijkste manier om erachter te komen welk scheidingsteken uw website gebruikt is als volgt:

Maak een product aan met meerdere categorieën

Ga naar wagtail en klik op “catalogus”, klik vervolgens op “producten”.

Maak bovenaan een nieuw product aan, selecteer een willekeurig producttype:

Vul vervolgens een titel in en ga naar het tabje “categorieën”:

Geef het product hier een willekeurige categorie:

En klik vervolgens onderaan de pagina op “Opslaan en opnieuw bewerken”:

U ziet nu een tabje om een tweede categorie toe te kennen. Geef het product nu een tweede categorie en klik op “bewaar”:

Exporteer een product met meerdere categorieën.

Exporteer het product dat u zojuist heeft aangemaakt. Voor het exporteren van een product zie Hoe exporteer ik producten?

Bekijk de excel

Nadat u het product heeft geëxporteerd kunt u het gedownloade bestand openen in Excel. Als u hier in kolom K kijkt zult u de categorieën van het product zien met een scheidingsteken ertussen. Dit kan er op 2 manieren uitzien:

Het scheidingsteken dat hier staat is het scheidingsteken dat uw website gebruikt. Vergeet niet het aangemaakte product te verwijderen.

Errors

‘int’ object has no attribute ‘split’

In het volgende voorbeeld zullen we een multi optie attribuut als voorbeeld gebruiken, dit is een multi optie attribuut:

Bij het wijzigen van een attribuut kan het voorkomen dat bij het importeren de volgende melding wordt getoond:

Om dit op te lossen gaat u in Excel naar het bestand dat u probeert te importeren. Zoek de kolom waar een $ staat gevolgd door de naam van uw attribuut. In het voorbeeld is dit “$testgetal”. Hieronder staat uw optie:

Selecteer alle getallen in deze kolom, ga vervolgens in het lint naar het tabblad “Gegevens” en selecteer “Tekst naar kolommen”:

Hierna volgt een scherm waar u 2 keer op volgende moet drukken. Hier ziet u linksbovenin het kopje “Gegevenstype per kolom”, zet deze op “Tekst” en klik op voltooien.

Producten aanpassen

Standalone product omzetten naar hoofdproduct met kinderen

Een standalone product is een opzichzelfstaand product. Een product zonder kind producten. Om een standalone product om te zetten naar een hoofdproduct met kinderen doe je het volgende:

Ga naar het product dat u wilt wijzigen. Klik vervolgens op “Voorraad en prijzen” en verwijder de voorraad en prijzen van het product door het vinkje van verwijderen aan te zetten aan de rechter kant van het scherm en op bewaar te klikken.

U kunt nu varianten toevoegen aan het product door het opnieuw te wijzigen en naar “Varianten” te gaan aan de linker kant. Vervolgend klikt u op “Variant toevoegen” Hier kunt u nu een kind aanmaken.

Varianten van standalone product overdragen naar kinderen

Nadat u het product om hebt gezet in een hoofd product kan het zijn dat u de attributen ook mee wilt nemen naar de kinderen. Dit doet u als volgt:

Ga naar de manage omgeving van uw website en log in (om bij de manage omgeving te komen gaat u naar uw website url en voegt u /manage toe in de zoekbalk, voorbeeld: mijnwebsite.welkombij.highbiza.nl/manage). Ga vervolgens naar “Producten” onder het tabje “Catalogus”:

Vervolgens zoekt u het hoofdproduct en exporteert u deze door het product te selecteren, bovenaan de actie “Exporteer selectie als Excel bestand (.xlsx)” te selecteren en te klikken op “ga”.

Vervolgens ziet u een scherm waarna u op de download knop rechtsboven kunt klikken, LET OP! Het duurt eventjes voordat het bestand gereed is, dit kan eventjes duren afhankelijk van het aantal producten dat u aan het exporteren bent. Herlaad de pagina om te checken of het bestand klaar is. Dit wordt aangegeven door het groene vinkje:

Doe vervolgens hetzelfde voor de kinderproducten. Het is makkelijker om alle kinderen waarvan u de attributen wilt toepassen tegelijk te selecteren bij het exporteren. Dit ziet er als volgt uit:

Nadat u allebei de Excel bestanden gedownload hebt kunt u ze openen, kijk eerst in het bestand van het hoofdproduct. Hier ziet u aan de rechterkant alle attributen van het product. De attributen zijn de kolommen met bovenaan een dollarteken ($) voor de attribuut naam, voorbeeld:

Kopieer alle kolommen van de attributen die u wilt meenemen naar de kinderproducten (kopieer beide regels, de attribuut titel en de waarde). Open vervolgens het 2e bestand waar de kinderen te zien zijn. Plak hier de attributen achter de laatste kolom zodat het er als volgt uit komt te zien:

Sla het bestand op en importeer het (zie Producten importeren).

Updaten

Hoe update ik producten?

Door het updaten van producten kunt u veel producten tegelijk veranderen. Dit is handig als een groep producten onder aan andere categorie moeten vallen, de prijs van veel producten veranderd etc. Voor het updaten van producten moet u eerst een export maken van de producten die u wilt updaten (zie Producten exporteren). Vervolgens opent u het bestand en past u de producten aan. Hierna slaat u het bestand op en importeert u het (zie Product importeren). Bij het updaten van een product zijn het id en het stockrecord_id wel ingevuld in tegenstelling tot het aanmaken van een nieuw product.

Demosite Klanten