None

Migratieplan

U wilt dat uw website of shop meedraait in de hoogste regionen. Dan is meten belangrijk. In een migratieplan leggen we aan u uit hoe we uw website kunnen verbeteren. Dan weet u direct waar u aan toe bent. Wel zo prettig.

Van oud naar nieuw


De meeste klanten van Highbiza bezitten al een website voordat ze met ons in zee gaan.

Deze (oude) website voorziet ons van veel informatie voordat we tot migratie overgaan. Zo kijken we bijvoorbeeld naar de bezoekersstatistieken en de vindbaarheid in Google van uw website. Een pagina die veel bezocht wordt, hoeven we natuurlijk niet of nauwelijks aan te passen. Maar wordt een pagina nauwelijks bezocht, dan is het interessant om na te gaan waar dat aan ligt.

Naast de genoemde bezoekersstatistieken kun je nog veel meer zaken ‘meten’ van een website. Meten is weten. Met al die data van uw huidige website in ons achterhoofd, bouwen we aan een nieuwe. Als u tevreden bent over de vernieuwde site, dan zetten we hem ‘live’.

Verhuizen


Een verhuizing is altijd spannend. Dat geldt ook voor het ‘verhuizen’ van uw website.

Met het migratieplan proberen we u zo goed mogelijk uit te leggen wat er precies verandert. Zo maken we bijvoorbeeld een inschatting van wat het bezoekersverkeer doet na de migratie. Natuurlijk houden we het verkeer ook nog na de migratiefase in de gaten. Neemt het verkeer af? Dan is er voor ons werk aan de winkel.

De technische kant


Highbiza meet alleen zaken die van belang zijn voor de Google score van uw webshop. Dit zijn namelijk de zaken waarop de migratie impact heeft. We nemen hier dus bijvoorbeeld geen direct verkeer mee.

Robots.txt

We controleren of de huidige robots.txt optimaal zijn. We leggen uit hoe de robots.txt in de nieuwe omgeving optimaler kan.

Wat is een robots.txt?

XML sitemap

We controleren of de huidige sitemap.xml optimaal is en verklaren waarom de sitemap.xml in de nieuwe omgeving beter is.

Wat is een XML sitemap?

Follow & nofollow/noindex tags

We controleren hoeveel pagina’s uitgesloten worden van Google omdat ze een nofollow/noindex tag hebben. Op basis van de verkregen data geven we advies over welke pagina’s wel of geen nofollow/noindex tag nodig hebben.

Wat zijn follow/nofollow/noindex tags

Zoekwoorden onderzoek

Voordat we gaan bouwen aan de nieuwe website bespreken we met u welke zoekwoorden belangrijk zijn voor uw website. Deze zoekwoorden houden we in de gaten zowel tijdens, als na het ontwikkelen van de nieuwe website.

Laadsnelheid

We meten de huidige laadsnelheid van verschillende pagina’s en vergelijken deze met de test- en live-omgeving. Ook leggen we uit waarom de nieuwe pagespeed optimaal is.

Waarom is laadsnelheid belangrijk?

Redirects

We controleren of de huidige redirects goed ingesteld staan. We bekijken of er redirects zijn die naar een 404 (error) leiden en of alle redirects de juiste soort redirect zijn (permanent of tijdelijk).

Core web vitals

We controleren of de huidige site voldoet aan de core web vitals van Google: LCP, FID en CLS.

Canonicals

We controleren of er goed gebruik wordt gemaakt van Canonicals op de huidige website en geven advies over het Canonical gebruik op de nieuwe website.

Wat zijn Canonicals?

Meta gegevens

We controleren of de huidige website correcte metagegevens heeft (niet te lang, niet te kort, altijd ingevuld). We geven advies over het gebruik van metagegevens op de nieuwe site.

Wat zijn metagegevens?

Rich snippets

We controleren welke Google Rich Snippets er gebruikt worden. Dit doen we door te kijken naar de Google Search Console en door gebruik te maken van de Google Rich Snippets Test.

Wat zijn rich snippets?

URL structuur

We lopen de huidige site langs en controleren of er URL’s zijn die niet voldoen aan de geadviseerde structuur van Google. Daarnaast geven we advies over wat er met die URL’s zou moeten gebeuren.

Wat zijn URL structuur?